A járványügyi korlátozások közepette 2021-ben a 25. Csemadok Országos Közgyűlés előtt Szepsiben tartották a 37. Csemadok Kassa-környéki Területi Konferenciát. A tanácskozásra Szepsiben került sor 2021. július 30-án. A területi konferencia akkor jelölt hiányában nem választott elnököt.

Az addigi járási elnök, Csoltkó Jenő, aki több mint tizenöt éven át irányította a Kassa-környéki járásban a Csemadok legfelsőbb területi szervét, nem vállalta az elnöki teendőket. A küldöttek azonban a Csemadok alapszabályának VI. cikkelye értelmében megválasztották a Területi Választmány három alelnökét és a tizenöt tagú Területi Választmány további tagjait. Akkor a három alelnök közül Bubenko György vállalta, hogy megbízott elnökként hajlandó dolgozni és ellátja az elnöki teendőket.

Csakhogy a Csemadok alapszabálya nem ismeri a megbízott elnök fogalmát. A Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány Elnöksége a legutóbbi ülésén, 2022 októberében úgy határozott, hogy a 2023-as év elején összehívja a Csemadok-alapszervezetek küldötteit és a rendkívüli területi konferencián megválasztja a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmánya elnökét.

A rendkívüli területi konferenciára 2023. február 11-én került sor. A tanácskozásnak egyetlen napirendi pontja volt, a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmánya új elnökének megválasztása. Az ülés vezetője Mihályi Molnár László, a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmányának alelnöke volt. Az ülést megtisztelte jelenlétével Köteles László, a Csemadok általános alelnöke, aki egyben a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmányának tagja is. A rendkívüli területi konferencia mandátumvizsgáló és javaslattevő bizottsága megállapította, hogy a rendkívüli területi konferencián a 60 meghívott küldöttből összesen 56 küldött volt jelen, a konferencia határozatképes volt. Bubenko György egyetlen jelölt volt az elnök személyére.

A küldöttek nyílt szavazással egyhangúlag Bubenko György mérnököt választották meg a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány elnökévé. Az új elnök zárszavában hangsúlyozta: „A Csemadok a jövőben a Kassa-környéki járásban is a felvidéki magyar nemzetrész kulturális, közművelődési és társadalmi szervezete kíván lenni azzal a céllal, hogy fennmaradásunk, megmaradásunk, önbecsülésünk, műveltségünk és pozitív jövőképünk tartópilléreit erősíti és védelmezi. Tevékenységünk minden területén oda kell figyelnünk a fiatalokra, akik keresik a helyüket, bátrak önállóan is a feladatok megoldására, de nem szeretik, ha helyettük, nélkülük döntünk, és ha erőszakkal beavatkozunk az elképzeléseikbe. Feladatokkal kell őket megbízni, támogatni hasznos és jó elképzeléseiket, és az egész szervezeti életben át kell adnunk egy-egy rendezvény lebonyolítását, hogy nemzedéki ellentétek ne keletkezzenek, ami miatt elfordulnak a Csemadoktól. Ez kulturált módon úgy jelenhet meg, hogy nem kell rivalizálniuk, de a saját terveiket, elképzeléseiket teljesen önállóan tudják megvalósítani a tervezéstől, szervezéstől a kivitelezésig, illetve együttműködve közös rendezvényeket is lehetne tartani.”

(Zborai Imre, a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmányának titkára)