- Krško Karol klubelnök köszönti az előadót és a hallgatóságot (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A Felvidéken működő Regnum Marianum Akadémia márciusi előadása a nagyböjt jegyében zajlott. Ft. Farkas Zsolt esperesplébános, a Jópásztor Alapítvány elnöke, a Pázmaneum Társulás elnökségi tagja „Jézus és az apostolok” című előadását hallgatták meg az érdeklődők a Szőgyéni Könyvtár és Galéria épületében, köztük a Szőgyéni Szépkorúak Klubjának tagjai is, akik Krško Karol elnök vezetésével érkeztek.

Előadásában Zsolt atya bemutatta a Jézus által kiválasztott tizenkét apostolt, akiket a zsidóság tizenkét törzsének mintájára választott ki.

A Jézust követő apostolok szűkebb közösségéhez tartozik még Mátyás apostol, akit az Úr halála után választottak iskarióti Júdás helyére, valamint Barnabás és Pál apostol.

A négy Evangélium fényében, valamint az Apostolok cselekedetei könyv szerint ismerhette meg a hallgatóság Jézus és tanítványainak kapcsolatát. Néhányuk kitüntetett szerepet játszik az evangéliumi eseményekben, mint Simon-Péter, János, Jakab, András és Júdás. A többiekről keveset szól az Evangélium, ők: Fülöp, Bartalan, Máté, Tamás, Simon, Jakab és Júdás-Tádé.

A „tanítvány” szó tanulót, követőt, míg a görög „aposztolosz”, apostolt, kiküldöttet jelent. Jézus földi tartózkodása alatt a tizenkét követőjét hívták így.

Ők tizenketten követték Jézus Krisztust és tanultak tőle. Feltámadása és mennybemenetele után Jézus kiküldte tanítványait, hogy az ő tanúi legyenek.  Ekkor már tizenkét apostolként utalnak rájuk.

Ugyanakkor, már Jézus földi szolgálata során is a „tanítvány” és az „apostol” bizonyos fokig szinonima volt. Jézus halála után az apostolok beteljesítették küldetésüket, és János apostolon kívül mindnyájan vértanúhalált haltak Krisztusért.

A vetítéssel egybekötött előadáson a hallgatóság megismerte az apostolok személyiségét, cselekedeteit, haláluk helyét és (hozzávetőleges) idejét, valamint attribútumaikat, lényegi jegyüket, mely tevékenységükre, feladatukra és/vagy vértanúságukra utal.

Dr. Farkas Zsolt előadás közben (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

„Nekünk is van küldetésünk, miként a kiválasztott tizenkettőnek volt, melyet megerősít számunkra a nagyböjti időszak, az Evangélium hallgatása és olvasása” – hangsúlyozta Zsolt atya.

A hallgatóság figyelmébe ajánlotta és ismertette XVI. Benedek „Az Egyház apostoli arca” című könyvét, aki az apostolokról szóló katekézisben felrajzolja azoknak a kiváló személyeknek a portréját, akik Jézus munkatársai voltak.

Az előadásból az apostolok személyisége tükröződött, akik meghatározó egyéniségei voltak és maradtak az egyház születésének, kibontakozásának és fennmaradásának. Hétköznapi emberek voltak, akiket Isten nem hétköznapi módon használt fel. Volt közöttük halász, vámszedő és egy forradalmár is. Mindnyájan Krisztus tanúi és küldöttei, akik szemtanúi voltak Jézus feltámadásának, és akiket Jézus még a földi élete során szólított fel az evangélium hirdetésére, feltámadása után pedig nekik adta át a hatalmát, hogy minden népet tanítványává tegyenek. Tetteik, esendőségük és hűségük példaként szolgál a ma embere számára.

A tizenkét apostol (ortodox ikon) (Fotó: Wikipédia)

Az előadás végén Krško Karol megköszönte ft. Farkas Zsolt előadását, aki áldott nagyböjti napokat és boldog húsvéti feltámadást kívánt a hallgatóságnak.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)