Michelangelo: Peta a Szent Péter-bazilikában (1498-99) Fotó: Wikipédia

Szeptember 15-e a Fájdalmas Szűzanya, vagy más néven a Hétfájdalmú Szűz, magyar népi nevén Fájdalmas Boldogasszony emléknapja a katolikus egyházban. Az ünnep latin neve: Mater Dolorosa.

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódik, liturgikus ünneplését először a szervita rendnek engedélyezték, majd VII. Piusz pápa terjesztette ki az egész Egyházra.

Mária, Jézus anyja szenvedéseiről a Lukács evangéliumában ezt olvassuk: Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához:

„Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.” (Lk 2,34–35)

Míg a Siralmak könyve így ír:

„Ó, ti mindnyájan, akik erre jártok az úton, nézzetek ide és lássátok: Van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam?”

El Greco: Mater Dolorosa Fotó: Wikipédia

Az Egyház mindig szeretettel és tisztelettel szemlélte a Szűzanya szenvedését, köztük a legnagyobbat: a keresztfa alatt érzett fájdalmát.

1233. augusztus 15-én hét gazdag firenzei férfi elvonult a Monte Senarióra. Elhatározásuk az volt, hogy ápolják a Fájdalmas Szűzanya tiszteletét. XI. Benedek pápa 1304-ben jóváhagyta a szabályzatukat, és ezzel elismerte Mária Szolgáinak Rendjét, vagyis a szervitákat, akik a Szent Kereszt felmagasztalása utáni napon, szeptember 15-én megemlékeztek a Boldogságos Szűz szenvedéséről. Az ünnepet VII. Piusz pápa terjesztette ki az egész Egyházra, hálából Napóleon fogságából való szabadulásáért, és szeptember harmadik vasárnapjára helyezte.

A régi kalendárium szerint a virágvasárnap előtti pénteken is volt egy ünnepe a Fájdalmas Szűznek, melyet XIII. Benedek pápa terjesztett ki az Egyházra 1721-ben. Szent X. Piusz pápa 1913-ban visszahelyezte az ünnepet szeptember 15-ére, és megszüntette a kettős ünneplést.

Pietro Gerini: Krisztus a kereszten, Máriával, János és Mária-Magdolnával (1395-1400) Fotó: Wikipédia

A kultusz népszerűsítéséből a ferencesek is kivették a részüket, két kiemelkedő irodalmi mű is hozzájuk kapcsolódik: Szent Bonaventura zsolozsmája és a Jacopone da Todi ferencesnek tulajdonított Stabat Mater kezdetű himnusz. Mindkettő belekerült a római liturgiába, és kiapadhatatlan forrásai és mintái lettek a szakrális népköltészetnek, a Mária-siralmaknak is. Első magyar nyelvű versünk, az Ómagyar Mária-siralom is ennek az áhítatnak az emléke.

A művészek ábrázolásain gyakori a szenvedő anya ábrázolása, a kereszt alatt állva, vagy a pieta, amikor az ölében tartja halott Fiát.

A Hétfájdalmú Szűzanya Szlovákia védőszentje, ezért az ünnep munkaszüneti nap. A kultusz központja Sasvár (Šaštín), mely Szlovákia legjelentősebb Mária-kegyhelye 1564 óta.

A pozbai kegyhely a Fájdalmas Boldogasszony ünnepén 2020-ban Fotó: Berényi Kornélia

Az ünnep kapcsán ma is számos Mária-kegyhelyet és búcsújáróhelyet keresnek fel a zarándokok. Magyarországon az egri és a máriapócsi kegyhely a legismertebb.

Felvidéken egyik leglátogatottabb a pozbai kegyhely, ahol két kápolna őrzi a Fájdalmas Anya emlékét. A kegyhelyen évente két alkalommal tartanak magyar szentmisét pünkösdkor és szeptember 15-én.

Forrás: Magyar Kurír
(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)