A gömöri vándorbölcsőkben Zorán és Dorina (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A nyár folyamán további két vándorbölcső talált új gazdára Gömörpéterfalán. Ezúttal a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága ajándékát Zorán és Dorina vette birtokba.

A Felvidéki Vándorbölcső felkarolója a gútai Halász Béla, Gömör régiójában pedig a berzétei református lelkipásztor, Mudi Róbert. Rimaszombat és Rozsnyó térségében immár az 5. vándorbölcsőt bocsátották útjára. Az ünnepélyes átadókra ezúttal is Gömörpéterfalán, a Magyar Közösségi Házban került sor.

Balogh Csaba pozsonyi nagykövet is tiszteletét tette Gömörpéterfalán (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az átadások a rimaszombati térségben a Felföldi Dalia Szövetség – Dalia Népfőiskola, a Szövetség a Közös Célokért társulás rimaszombati irodájának és a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulásnak a közös koordinálásában valósulnak meg. A résztvevők a helyszínen tájékoztatást kapnak a Köldökzsinór-programról és a Gólyahír-programról,  aminek keretében az Első könyvem – babanapló és számos bölcsőajándék átadására is sor kerül.

Gömörben 2020 óta vándorolnak a gyönyörű festett bölcsők.

A gömörpéterfalai Kopecsni Mikolt népi bútorfestő, a Virágnak Virága Alkotóműhelyből készítette el és tervezte a mintát, s ő maga eddig két bölcsőt festett meg gömöri motívumokkal.

Minden motívumnak sajátos jelentése van. A tulipán a nőt, a rózsa a férfit szimbolizálja. A szimbólumok utalnak a hagyományos családra, ahol van apa és anya, nő és férfi. A mintacsokor fontos eleme a felvidéki címer, melynek jelentése: tudjunk itthon megmaradni magyarnak. A két madárka pedig óvó, őrző madárként van jelen a motívumban, melyek az áldásukat adják ránk. A bölcső két végére rózsát és tulipánt festettek, ami az élet körforgását jelenti. A virágok kicsi bimbói pedig a gyermeket ábrázolják.

A budapesti Nemzetpolitikai Államtitkárságtól ajándékba kapott újabb bölcsőkre is a gömöri motívumok kerültek, amit Kopecsni Mikolt mintája alapján ezúttal az ózdi Malina Aletta Rita festett meg. Az ő munkáit, ékszereit a Tündér Tulipán Alkotóműhelyből is ismerhetjük, s maga is részt vett a bölcsőátadón.

Kopecsni Gábor és Pósa Homoly Erzsó a Kovács családdal (Fotó: HE/Felvidék.ma)

Kopecsni Gábor, a Dalia Népfőiskola vezetője ismertette a Vándorbölcső-program menetét. A bölcsők fél évig maradnak a kiválasztott családnál, majd új gazdát kapnak.

Ezúttal az ajnácskői Kovács és a serkei Lengyel család kapta meg a bölcsőt. Az előbbi átadóra a Parasztolimpia keretében, a másikra pedig a Családi tábor zárónapján került sor.

Mudi Róbert berzétei református lelkipásztor ezúttal is személyes igei útravalóval szolgált a családoknak.

A kis Zorán (nevének jelentése a hajnal dicsősége) életére nézve az alábbi igét kérte az Úrtól: „Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz” (Példabeszédek könyve 4:18)

(Fotó: HE/Felvidék.ma)

Kifejtette, „ma nagyon sokan tartják magukat okosnak, és igaznak, nézzük csak a lassan bedurvuló választási kampányt. De az Isten szemében az az igaz, akit az Isten tart igaznak. S hogyan, miért tarthat igaznak minket az Isten?

Egyedül csak a Jézus Krisztusban való hit miatt lehetséges ez. Aki hisz, azt az Isten meg tudja igazítani. A gyermekvállalás olyan, mint a hit. Nem tudom, nem ismerem a végét, egyszerűen csak elhiszem, hogy fel tudom nevelni. S ez nem fog menni kedves szülők, egyedül az Úr Isten segítségével. Forduljatok Őhozzá, bízzatok Benne, hívjátok Őt segítségül, s Ő meg fog segíteni.

A kisfiatok nevének jelentése a hajnal dicsősége. Ha magyarnak, hívő embernek nevelitek gyermeketeket, akkor így ragyog majd fel a családotokban az Isten dicsősége, s az Ő áldása ott lesz veletek. Ebben segítsen a bölcső, mint a közösségünk ajándéka, s ebben segítsenek majd az imáink is. Gratulálunk a kisfiatokhoz, s bátran előre az Igazság útján, neveljetek egy újabb hívő felvidéki magyar embert, aki az Isten dicsőségének hajnalát hirdeti” – írta, s küldte el gondolatait Mudi Róbert.

(Fotó: HE/Felvidék.ma)

A kis Dorinát (nevének jelentése Isten ajándéka) és családját a Zsoltárok könyvéből vett igével bátorította. „Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsoltárok 127:3)

Elmondta, ajándékot kapott a magyar jövő várományosa, egy újabb felvidéki magyar kisgyermek. „Mi egyszerű, hívő magyar emberek szívesen adunk ajándékot. Az ember mindig szívesen ad ajándékot oda, ahol látja az ajándékának megbecsülését. Szívesen adjuk a bölcsőt és szívesen tesszük bele az ajándékainkat, a könyveket, a bibliát, mert tudjuk, hogy jó helyre kerül és egy magasabb eszmei cél elérése érdekében történik. Ez pedig a gyermekvállalás társadalmi megbecsülése, a gyermeknevelés szent feladatának a felvállalása. És újabb és újabb ajándékokat teszünk bele majd folyamatosan és újabb és újabb bölcsőt indítunk útra, mert a föld azé, aki teleszüli” – fogalmazott Mudi Róbert.

Fotó: HE/Felvidék.ma

Kifejtette, Dorina a Lengyel család első gyermeke. „Én az idén a hetedik gyermekemet ölelhetem majd magamhoz karácsonykor. S ezt nem büszkeségből mondom, hanem bátorításul. Ne féljetek majd testvérrel megajándékozni a kicsi lányotokat. Ahol bárányka van, oda az Úr ad majd legelőt is” – mondta.

S végezetül szólt a legnagyobb ajándékozóról, hiszen Isten adja az életet, a legnagyobb ajándékot. „Kislányotok nevének a jelentése is ez. Dorina – Isten ajándéka. Legyetek ezért hálásak. Kisgyermekként, amikor nagyapámtól megkaptam az első halas bicskámat, minden alkalommal megmutattam neki, amikor találkoztunk. Nézd nagyapa, megvan, vigyázok rá, használom. Ez az egészséges. Azt kívánom nektek, kedves szülők, hogy így mutassátok meg Dorinát az Úrnak nagyon sokszor: Nézd Uram, megvan, vigyázunk rá, a te félelmedben neveljük” – szólt a szülőkhöz a lelkipásztor.

Mudi Róbert és Pósa Homoly Erzsó a Lengyel családdal (Fotó: HE/Felvidék.ma)

A hallgatóságnak és az egybegyűlteknek pedig azt kívánta, hogy ők is így viszonyuljanak a nemzethez, a hithez, a magyarságukhoz, gyermekeikhez. Mutassák meg őket sokszor az Úr Isten előtt: „Nézd Uram, a Te ajándékaidat. Használjuk őket, féltjük őket, naponta hálát adunk értük.”

A gömöri vándorbölcsők jó reménység szerint Istenfélő, hazaszerető magyar gyermekeket ringatnak. A szervezők ebben a szellemben keresik az új gazdákat is. Azt vallják, ha lesz magyar gyermek, lesznek hívő szülők, akkor lesz magyar jövő is!

A rimaszombati térségből a programra a rimaszombat@szakc.sk e-mail címen vagy a közösségi oldalon lehet jelentkezni.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)