(Fotó: Svanczár László)

Nagy ünnepben és örömben  volt része a lévai járásbeli Lontó község lakóinak, ugyanis sok év után újra harangszó hívja a helyieket szentmisére, keresztelőre, vagy éppen esküvőre. A település vezetése együttműködve a helyi katolikus egyházközséggel új haranglábat építtetett a falu fölé magasodó dombon. Ennek okán került sor a harangláb ünnepélyes megáldására szeptember 16-án a késő délutáni órákban.

Az ünnepi alkalom szentmisével vette kezdetét a helyi római katolikus Szent Anna-templomban, ahol a lontói lakosság mellett jelen volt a település polgármestere és önkormányzati képviselői. Jelenlétükkel megtisztelték a neves alkalmat a környék polgármesterei is.

Križan Marian (Fotó: Svanczár László)

A szentmisét  Križan Marian ipolyszakállosi plébános mutatta be, aki szentbeszédében kiemelte, hogy a harang több a vallásos embert templomba hívó eszköznél. A harang szava keresztény kultúránk, a keresztény Európa és népünk egyik legfontosabb jelképe.

A zsúfolásig megtelt templomból a záró ének után a hívek kivonultak a templomhoz közeli, a dombtető csúcsán elhelyezkedő haranglábhoz. Itt Konczi Károly, a falu polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, majd röviden ismertette a falu harangjainak történetét.

(Fotó: Svanczár László)

A hallgatóság megtudhatta, hogy az írásos források alapján pontosan nem tudni, mikor készült az első harangláb, de az bizonyos, hogy a település legrégebbi harangja 1752-ben Esztergomban készült. A polgármester elmondta, hogy a már említett barokk harang az oszmánok kiűzése utáni újrakezdésre, a keresztény feltámadására emlékeztet. Szava a ma emberének is hirdeti, hogy a hit olyan erő, mely minden testi-lelki gyötrelmen és nehézségen átsegít.

1879-ben új harangláb készült, amely a falu közepén állott, ám azt 1952-ben politikai okok miatt eltávolították.

1996-ban az akkor már közel 120 éves, korhadozó haranglábat újra cseréltette a falu.

Konczi Károly és Križan Marian (Fotó: Svanczár László)

Újabb 27 esztendeig zengett a harangszó erről az egyszerű, gerendákból ácsolt haranglábról, míg lassanként elfogytak a hozzáértő harangozók, s részben a kényszerűség, részben a modernizálás szükségessége okán megépülhetett a korszerű, sudár harangláb. Magasan, a domb tetején kapott helyet, hogy a benne lakó harangok szava az egész völgyet, községet bejárhassa.

A harangláb ünnepélyes megáldása után Križan Marian lelkiatya megköszönte az önkormányzat segítőkészségét és támogatását. Majd az ünnepség végén megkondultak az új harangláb harangjai. A három harang emberi szenvedésekkel és örömteli eseményekkel egyaránt tarkított időt fon össze napjainkkal, emlékeztetve életre, az elmúlásra, Isten közelségére és mindig segítő szeretetére, valamint a hit megtartásának fontosságára.

(Fotó: Svanczár László)

Az estébe nyúló ünnepség a községházán szervezett szeretetvendégséggel ért véget.

(Sál Attila/Felvidék.ma)