(Fotó: Berényi Kornélia)

Felvidéken a nemzetközi Mária Út kiépítését a tíz éve megalakult Via Mariae polgári társulás vállalta fel, amikor célul tűzte ki a szlovákiai zarándokúthálózat kiépítését, annak bejárását és népszerűsítését. Az elmúlt évtized alatt az önkéntes munkát végző társulás számos rendezvény szervezésével szólította meg a felvidéki közösségeket, így csatlakozva az anyaországi és nemzetközi eseményekhez.

November utolsó szombatján, a Komáromban megtartott ünnepi közgyűlést a hálaadó szentmise nyitotta meg a Szent András-bazilikában, melyet Kiss Róbert nagyszombati püspöki helynök celebrált oltártestvéreivel. A felvidéki és az anyaországi lelkiatyák közt jelen volt Ďurčo Zoltán, nyitrai püspöki helynök atya is. A zenei szolgálatot a 25 éve működő kürti székhelyű Hajnalvándor énekegyüttes teljesítette Danczi Mónika vezetésével.

Hálaadó szentmise a Szent András-bazilikában (Fotó: Berényi Kornélia)

Kiss Róbert atya köszöntötte az emlékező közösséget, majd hangsúlyozta: “Amikor az ember értéket alkot, az a munka áldozatokat kíván, de Isten áldása sem hagyja el az igyekezetet” – majd emlékeztetve az Úr szavára: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” – kifejtette, hogy a zarándoklat hasonló a földi élethez, a földi zarándokúthoz, és minden nemes cél és igyekezet, az életet, a szeretetet erősíti és a végső cél elérését eredményezi. Visszatekintve az elmúlt évtizedre, a célokért, azok eléréséért, a küzdelmekért, az eredményes munkáért és a közösségek megerősödéséért adunk hálát – szögezte le a püspöki helynök.

A szentmisén Méhes Richárd a társulás elnöke mondott köszönetet a Via Mariae társulásnak odaítélt Szent Erzsébet Rózsája-díjért, melyet ez év november 18-án vett át Orosch János püspöktől Nagyszombatban, aki a komáromi hálaadó szentmisén nem tudott részt venni.

Távollétében is köszönetet mondott az érsek atyának, aki kezdetektől fogva támogatója a Mária Út szlovákiai szakasz kiépítésének, akárcsak Bartal Károly Tamás premontrei nyugalmazott apát. A szentmisét közvetítette a felvidéki Mária Rádió.

Ünnepi közgyűlés (Fotó: Berényi Kornélia)

Ezt követően a bazilika plébániáján folyt az Társulás ünnepi közgyűlése, ahol Csémi Szilárd, az SZMCS ügyvezető elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd Méhes Richárd számolt be a társulás hiánypótló tevékenységéről, a Közép-Európai Mária Út hálózatáról, az ahhoz való csatlakozások lehetőségeiről.

Török András, a Via Mariae társulás alapítója (Fotó:Berényi Kornélia)

Török András alapító, visszaemlékezésében kifejezte, hogy a Mária Út mindenki számára, elsősorban a Kárpát-medencében élő nemzetek számára – a kulturális és természeti értékek bemutatása mellett – a kölcsönös kiengesztelődés és egymáshoz való közeledés küldetését szolgálja.

„Úgy gondolom, hogy egész életünk folyamán ezen kell munkálkodnunk: „Ad Jesum per Mariam – Márián keresztül Jézushoz.”

Ennek a gondolatnak a megvalósításáért is folyamodunk Szűz Mária, Minden Nemzetek Asszonyának közbenjáró segítségéért!” – mondta el Török András, aki a felvidéki magyar cserkészmozgalomban, a Közép-Európai Mária Út szlovákiai szakaszának kiépítésében betöltött szerepe, valamint számos zarándoklat szervezésében végzett munkája elismeréseként kapta meg Magyarország köztársasági elnökétől a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 2019-ben.

Török András teljes visszaemlékezése itt olvasható:  Via Mariae-Török András

Kiscsoportos munkamegbeszélés (Fotó: Berényi Kornélia)

A szakmai program keretében az elnökségi tagok, az egyes régiók képviselői, munkatársai beszámoltak az elmúlt év tevékenységéről, köztük Katona Júlia a csallóközi gyalogos és buszos zarándoklatokról, Török András az Érsekújvár környéke útvonalairól, Velebny Gábor a Palóc-föld és az Ipoly-mente zarándoklatairól, Patay Péter a Zoboralja zarándokútvonalairól és eseményeiről szólt, míg Fekete László a párkányi régió útvonalait, zarándoklatait ismertette.

Kovács Tamás felidézte a Pálosok útja zarándokvonal megvalósítását, kiépítését, és beszélt az azóta is élő útvonalról, mely Márianosztrára irányulva zarándokturizmussá fejlődik és a természetjárókat is megszólítja. Az ünnepségen jelen volt Kápolnai Zsombor, aki a magyarországi Mária Út Közhasznú Egyesület nevében üdvözölte az ünnepséget.

Az ünnepi torta (Fotó: Berényi Kornélia)

Az elnökség tagjai köszönőlevelet adományoztak az aktív munkát végző tagoknak, támogatóknak, pártolóknak, minden anyagi és erkölcsi támogatásért és az önkéntesként vállalt értékes szándékokért és értékesebb tettekért.

A Felvidék.ma hírportál is köszönőlevélben részesült, a Közép-Európai Mária Út szlovákiai építésében nyújtott erkölcsi támogatásért, a híradás lehetőségéért, a létjogosultság megerősítéséért.

A kiscsoportos munkabeszélgetés témája volt a Mária Út építésének folytatása, jövője, a Társulás tagságának bővítése, népszerűsítése, a forrástermelés megteremtése és mindaz, ami előre mozdítja a Mária Út építését és élővé tételét.

Köszönőlevél a Felvidék.ma hírportálnak (Fotó:Berényi Kornélia)

„Reméljük, hogy a zarándoklataink a jövőben a szlovák testvéreinket is megszólítják és ők is bekapcsolódnak a Mária Út építésébe. Örülnénk, ha a Nyitra megye bevenné társulásunkat a támogatási programjába, ahogy a Cirill és Metód Utat is támogatja, s ilyen módon a Via Mariae megkerülhetetlen intézménnyé válna az évek során a zarándoklás és a zarándokturizmus területén” – hangsúlyozta zárszóként Méhes Richárd elnök.

Mint minden születésnapi ünnepségen, torta is volt, mely az adományokból gazdagon terített vendégasztalra került. A rendezvényen szolgálatot teljesítettek: a Mária Légió komáromi prezídiuma, a Plébánia mellett működő Rózsafüzér Társulat, a 2. sz. Jókai Mór cserkészcsapat és a Dél-komáromi 77. sz. Bíró Lucián cserkészcsapat tagjai.

A Szent Erzsébet Rózsája-díj (Fotó: Berényi Kornélia)

Az ünnepi megnyitóban Sík Sándor A magyar kereszt című versét Berényi Kornélia cserkésztiszt tolmácsolta.

Kiállítás az eredményekről (Fotó: Berényi Kornélia)

A rendezvényt számos kiállítás kísérte: a bazilikában az Esterházy János – Isten szolgája és a Kaszap István emlékkiállítás, míg a plébánián a Felvidéki Mária Út megvalósításának szakaszairól, zarándoklatairól, a Pálosok útja kiépítéséről láthattak fényképes kiállítást, valamint vetítéssel egybekötött visszaemlékezést és magántulajdonban lévő tárgyi emlékek kiállítását.

A Via Mariae polgári társulás Elnöksége (Fotó: Berényi Kornélia)

A nap záróprogramja a Szent András-bazilikában történő szentségimádás volt, melyet Lépes Lóránt atya, a Mária Rádió Mirjam igazgatója végzett, hálát adva az elmúlt tíz évért és kérve Isten áldását a további munkára. A Hajnalvándor éneke tette meghittebbé az elmélkedést, végezetül Méhes Richárd köszönetet mondott az évek során elvégzett önkéntes munkáért és minden segítségnyújtásért.

A rendezvényen szolgáló cserkészek és a Mária Légió vezetője (Fotó:Berényi Kornélia)

„Urunk! A Te kezedbe és Mária oltalmába helyezzük a Kárpát-medencében meglévő és épülő zarándokutakat, áldd meg minden jó törekvésünket és szándékunkat. Kérjük, használd fel ezeket az utakat nemzetünk épülésére és gyarapodására, hogy Hozzád visszatérjünk és a Te utadat járjuk! Irányítsd az útépítők szívét és légy társa az útra indulóknak. Ámen!”

Az ünnepi közgyűlésre készült egy 32 lapos emlékfüzet, melynek kiadója az SZMCS, társkiadója a Via Mariae polgári társulás és a Kuckó polgári társulás. Támogatta a Magyar Kormány, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a BGA, a Nyitra Megye Önkormányzata. A rendezvény támogatója volt a Szent András-bazilika Plébánia.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)