Megjelent a Református Újság gyülekezeti tájékoztató novemberi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

„Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. (I. Mózes 12,3) Ezekkel a szavakkal indítja útnak Isten Ábrámot Háránból, miután megígéri szolgájának, hogy nagy néppé teszi, megáldja, naggyá teszi nevét, s hogy áldássá lesz” – kezdi címlapon Átok, vagy áldozat címmel közölt jegyzetét Csoma László.

A feladatot magukénak érzőkről szól Csoma Annamária. Mint írja: a mi feladatunk az, hogy akarjunk jót tenni, keressük és használjuk ki a lehetőségeket, mi több, mi magunk is igyekezzünk alkalmakat teremteni a jó dolgok tételéhez, magaviseletünkkel mutassunk példát másoknak, ezáltal erősítve magunkat is. Eképpen folytatja: így nemcsak erősödünk, hanem telítődünk egyre csak jó érzéssel, mely átjárja egész mellkasunkat, mondhatni, szívig hatol.

A novemberi lapszám is beszámol az egyes gyülekezetek életéről. Olvashatunk többek között arról, hogy Szegeden domborművet kapott Tompa Mihály. Korpás Árpád vezetésével protestáns barangolást szerveztek Pozsonyban. Köszöntik a szürnyegi jubiláló Benei Lászlót.

Margonyán Dessewffy Arisztid szépen felújított mauzóleumánál emlékeztek az aradi vártanúk napján. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház október közepén Berekfürdőn szervezte meg az őszi országos lelkésztovábbképző alkalmát, melyen a hét magyar egyházmegye lelkipásztorai vettek részt.

Az izraeli–palesztin háború kapcsán röviden ismertetik Izrael történelmét.

A novemberi lapszámból sem hiányozhat a Világoldal – Hitről hívőknek, valamint a Fiataljainknak című állandó rovat, ahogy a bibliaolvasó vezérfonal sem.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)