(Fotó: Mezeyné T. Mária)

Varga Krisztína elsőkötetes fiatal író mutatkozott be az esztergomi Laskai Osvát Antikváriumban.

A Pozsonyban született, de Ipolyszalkán felnőtt, és ma is ott élő Varga Krisztína a Selye János Egyetem Tanárképző Karán 2021-ben szerzett történelem–magyar szakos diplomát 2021-ben. Jelenleg a doktori tanulmányait végzi az egyetem történelemdidaktika szakán.

Fő kutatási területe a (cseh)szlovákiai magyarság története, valamint a történelemtankönyv-kutatás.

Első önálló kötete jelent meg 2022-ben a fenti címmel, melynek alcíme: Visszatekintés a komáromi tárgyalásokra és az első bécsi döntésre. Kiadója a PRO CULTURE PARKAN nonprofit szervezet. A könyv szakmai lektorai: Dr. habil. Popély Árpád PhD, Dr. habil. Szarka László CSs. és további tanárai. E két professzor szintén jelen volt a könyvbemutatón.

Popély Árpád bemutatta a könyv ifjú alkotóját, előbb felvázolva a kötet történelmi időszakát, s e könyv megszületésének lényegét,

mely a történelmi időszak hazai magyar és szlovák sajtóvisszhangját kívánta felkutatni fotó- és szövegdokumentumokkal.

Ez nagy értéke a kiadványnak, és nem kis munkát igényelt az alkotótól.

Varga Krisztína, a könyv szerzője kivetítve és szóban ismertette a öt szakaszból álló százötven oldalas könyv tartalmát. Az első szakaszban a történelmi előzmények áttekintését, Magyarország helyzetét elemzi a 20. század elején, az Osztrák–Magyar Monarchia, majd a Trianon utáni csehszlovák állam létrejöttétől a 30-as évek válságos helyzetéig.

(Fotó: Mezeyné T. Mária)

A második szakasz tartalmazza a húsz évet felölelő kisebbségi helyzetet Csehszlovákiában. A harmadik szakaszban a komáromi tárgyalásokkal foglalkozik a korabeli dokumentumok és a sajtóvisszhang alapján. A negyedik szakasz az első bécsi döntésről, következményeiről szól – sajtóvisszhanggal dokumentálva. Részleteiben ismerteti a visszatérési ünnepség pillanatainak hangulatát, szülőfalujában, Ipolyszalkán és Párkányban. A könyv ötödik szakasza pedig a szlovákiai történelemkönyvek vizsgálatának eredményeiről szól.

Szarka László szintén a kor történelmi hátterét érintve mutatott rá a politikai következményekre, melyek napjainkig is éreztetik hatásukat. Kiemelte a fiatal alkotó erényeit, mellyel „nekifutott” e nem könnyű témakör kutatásának, mindannak ellenére, hogy neves történészek kordokumentumai jelentek már meg a hazai könyvpiacon. Sok sikert kívánt a fiatal írónak további könyveihez. Popély Gyula, az ismert történész szintén jelen volt a könyvbemutatón.

Varga Krisztína, aki már történelmet is tanít a városi gimnáziumban egyike azon kevés fiatal tanároknak, akik a magyar történelem ránk, felvidéki magyarokra vonatkozó részeit igyekeznek megismertetni a jelen és jövő generációival, amiről mi, régiek csak a jelenkori szakirodalomból, hiteles történészek által megírt könyvekből szerezhettünk tudomást felnőttként.

A könyv megjelenését támogatta a Bethlen Gábor Alap, s a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága. Remélhetőleg mind a középiskolák, mind a nagyközönség körében megismerik az ifjú tanár, történész munkáját.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)