(Fotó: Müller Éva)

Léván már hagyomány, hogy minden év novemberének végén a Reviczky Társulás és a Lévai Magyar Asszonyok Ligája szervezésében karácsonyi könyvvásár nyílik a lévai Reviczky Ház nagytermében, hogy két héten át ünnepi hangulatban fogadja a könyvbarátokat. Nagy esemény ez minden évben, de idén különösen az volt, hiszen a megnyitón a nagy sikerű „Hol sírjaik domborulnak … – Neves személyiségek sírhelyei és emlékművek a lévai temetőkben” c. könyv 2. bővített kiadásának keresztelőjére került sor, melynek megszületését Lanz Roland, a diószegi Pannonia Polgári Társulás elnöke támogatta.  

Az estet Urbán Zoltán, a Reviczky Társulás elnöke nyitotta meg, aki sok szeretettel köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy a Reviczky Társulás története legsikeresebb kiadványának 2. kiadása bővített formában a gondoskodó nemzet évében jelenik meg, mely többek között céljául tűzte ki a közvetlen környezetünk hagyományainak, történelmének, kultúrájának megismerését és megismertetését.

(Fotó: Müller Éva)

S ezt a célt teljesíti be a bemutatásra kerülő kiadvány, mely a múltból a mán keresztül mutat utat a lévai és Léva vidéki magyar közösség jövője felé.

Köszönetét és nagyrabecsülését fejezte ki a könyv szerkesztője, Müller Péter fáradhatatlan és lelkes munkájáért, valamint Lanz Rolandnak, a diószegi Pannonia Polgári Társulás elnökének a könyv kiadásának önzetlen és nagylelkű anyagi támogatásért.

(Fotó: Müller Éva)

Majd Müller Péter külön köszöntötte az 1. kiadás megjelent szerzőit, PhDr. Vincze Lászlót és Mészáros Lajost, valamint adta át az eseményen személyesen megjelenni nem tudó dr. Sándor Károly, Valkó Ildikó és Novák Margaréta szívélyes üdvözletét.

Továbbá elmondta: „Ennek a könyvnek az első kiadása 2009 decemberének végén 500 példányban látott napvilágot. Mivel 80 oldalas terjedelme a lévai temetők akkori állapotát feltáró munka bemutatására szűknek bizonyult, ezért a szerkesztőbizottság 2009 decemberének, valamint 2010 januárjának és februárjának végén nagy érdeklődés mellett a Reviczky Társulás helytörténeti előadássorozatának keretén belül gazdag képanyagot felvonultató három tartalmas előadásban mutatta be a lévai temetők műemlékeit, valamint neves személyiségeinek tartalmas, példaértékű életútját is.

(Fotó: Müller Éva)

Ez utóbbi sokakban felkeltette a híres lévaiak iránti érdeklődést.

Talán ez lehetett az oka, hogy néhány év leforgása alatt a könyv összes példánya gazdára talált, s a további érdeklődőket már nem tudtuk megörvendeztetni a kiadvánnyal.

A Reviczky Társulás pályázatok útján igyekezett anyagi forrást szerezni a könyv újabb kiadásához, azonban azok sikertelenek maradtak. 2022 tavaszán Lanz Roland, a diószegi Pannonia Polgári Társulás elnöke felvette társulásunkkal a kapcsolatot, akinek személyében nemcsak a Mátyusföld, hanem a felvidéki magyar kultúra fáradhatatlan és bőkezű mecénását, valamint a felvidéki magyar értékek megmentőjét és átörökítőjét is megismerhettük. Lanz Roland a kultúra mecénásaként lelkesen szorgalmazta a három előadás szinte teljes képanyagának nyomtatásban való kiadását, és önzetlenül ajánlotta fel az így kibővített kiadvány színes kivitelű második kiadásának anyagi támogatását.

(Fotó: Müller Éva)

A második kiadás szöveges része az elsőhöz képest csak néhány történelmi pontosítással és kiegészítéssel bővült, hisz a könyv elsősorban a lévai temetők 2009-es évi állapotát volt hivatott rögzíteni. A 2. kiadás az 1. kiadáshoz képest 80 oldal terjedelemről 152 oldalra bővült Mészáros Lajos híres lévai fotóművész 2009 során a lévai temető neves sírhelyeiről készített kiváló minőségű fényképeinek köszönhetően.

Az új kiadás színes kivitelű, krétapapírra nyomtatott és kemény kötésű. A második kiadás nyelvi korrektúrájáért Kosztolányi Magdolnának mondunk hálás köszönetet. Továbbá tisztelettel köszönjük Földes Andor úr nyomdai és grafikai előkészületek során nyújtott szaktudását és készséges együttműködését.

(Fotó: Müller Éva)

S nem utolsósorban ezúton fejezzük ki a Reviczky Társulás, valamint a lévai magyar közösség hálás köszönetét és nagyrabecsülését Lanz Roland történésznek, a diószegi Pannonia Polgári Társulás elnökének azért a nagylelkű anyagi támogatásért, melynek eredményeként a második kiadás sok lévainak vagy Léváról elszármazottnak a könyvespolcára kerülhet.

(Fotó: Müller Éva)

Ezt követően Lanz Roland, Müller Péter, Kosztolányi Magdolna és Urbán Zoltán a könyv lévai földdel történő megáldásával bocsátotta útjára ezt a gyönyörű kiadványt, emlékeztetőül a mai, de főleg az elkövetkező generációk számára.

Ševeček Judit, a Reviczky Társulás titkára Isten áldását kérte a szerzőkre, a szerkesztőre, a fényképészre, a könyv tördelőjére, nyelvi szerkesztőjére, kiadójára, a nyomdászra, támogatóra, magára a könyvre és annak leendő olvasóira!

(Fotó: Müller Éva)

Ezzel Urbán Zoltán, a társulás elnöke

megnyitottnak tekintette az ide lévai karácsonyi magyar könyvvásárt, s tartalmas időtöltést és a szép könyvekre való rátalálás örömét kívánta a jelenlevőknek, de a könyvvásárt december 10-ig meglátogató valamennyi kedves érdeklődőnek is.

Nagy tapssal jutalmazta az érdeklődő közönség a könyv bemutatását, melyet annak jelenlevő szerzői általi dedikálás és egy nagyon jó hangulatú kora este követett.

(Müller Éva/Felvidék.ma)