(Forrás: biskupstvo-nitra.sk)

Viliam Judák nyitrai püspök meghívására november 18–19-én Udvardy György veszprémi érsek a nyitrai egyházmegye székhelyére látogatott, hogy a Veszprémi Érsekség ajándékaként átadja a püspökségnek bajorországi Boldog Gizella magyar királyné ereklyéjét. A relikviát a nyitrai Szent Emerán-bazilikában bemutatott szentmise keretében adta át a helyi főpásztornak.

Szent István és Szent László király, valamint Szent Imre herceg ereklyéi mellett immár Szent István király feleségének, Boldog Gizellának az ereklyéje is megtalálható a nyitrai székesegyházban.

Az aranyozott relikviáriumot Udvardy György érsek november 19-én, vasárnap a nyitrai várbeli Szent Emerán-bazilikában bemutatott ünnepi szentmisén adta át Viliam Judák nyitrai püspöknek a szegedi Szent Gellért Papnevelő Intézet papjainak és kispapjainak jelenlétében.

A veszprémi főpásztor az ünnepi szertartáson mondott beszédében az evangéliumi talentumok hasonlatáról és a két nép közös keresztény örökségéről elmélkedett. Kiemelte Szent Cirill és Metód, valamint a kassai vértanúk példáját, illetve Szent Mór, Szent István, Szent Imre és bajorországi Boldog Gizella életét, akik kapcsolatban álltak a magyar néppel és Veszprémmel is.

Boldog Gizella bátor tetteket hajtott végre a kereszténység megerősítése és a magyarországi egyházi élet fejlődése érdekében – mondta Udvardy György érsek, arra biztatva a híveket, hogy e szentek példája alapján legyenek bátrak hitükben és teljes bizalommal legyenek az Úr iránt.

A szentmise végén a veszprémi érsek megáldotta a jelenlévőket a Boldog Gizella-ereklyével.

A november 19-i liturgikus ünnepség megerősíti nemcsak a közös keresztény történelem megértését, hanem mindkét nép közös keresztény alapjait, amelyekre a mai napig lehet építeni a békés és keresztény szeretetben való testvéries együttélést. Viliam Judák nyitrai püspök és Udvardy György veszprémi érsek a szentmisében köszönetüket fejezték ki egymásnak a testvéri kapcsolatokért és együttműködésért, és együtt kérték Boldog Gizella közbenjárását, hogy hozzon áldást mindkét püspökség népeire.

***

Boldog Gizella Bajorországból származott. II. Henrik bajor herceg lánya és II. Henrik német-római császár húga volt. 995 végén ment férjhez Szent Istvánhoz, az első magyar királyhoz.

Gizella lelkesen együttműködött férjével Magyarország keresztény hitre térítésében. Nehéz élethelyzeteket is át kellett élnie. 1031-ben, fiatalon elhunyt fia, Szent Imre. Hét évvel később, 1038-ban elvesztette férjét, Szent Istvánt. 1045-ben elhagyta Magyarországot, és a passaui niedernburgi bencés apátságba vonult vissza, ahol apátnő lett. Körülbelül 1060 környékén hunyt el. Az apátságban temették el, ahol élete utolsó éveit töltötte.

Boldog Gizella nagylelkűen adakozott a szegényeknek és az Egyháznak. Több apátságot és templomot alapított. Ő építtette a veszprémi székesegyházat. Sok templomnak liturgikus eszközöket és segédeszközöket adományozott.

(Magyar Kurír/Felvidék.ma)