Gróf Esterházy János felvidéki képviselő életét már sokan ismerik, de sajnos még mindig nem elegen ahhoz, hogy a neki járó megbecsülés szintjén kezelje őt a történelmi tudatunk. Hiszen ő nemcsak a felvidéki magyarság jogaiért küzdött, hanem az üldözöttek mentésével, az igazságért és a keresztény értékekért való bátor kiállásával kiérdemli az egyetemes emberi tiszteletet is. Megrendítő mártírsorsával azonban mindenek előtt a felvidéki, és az anyaországi magyarság elé állított hatalmas példát.

Épp ezért örvendetes az a palóc népi kezdeményezés, amely azt a célt szolgálja, hogy Isten szolgája Esterházy János életét minél szélesebb körben megismerjék és boldoggá avatásának érdekében a nép óhajtására az egyház eljusson János testvérünk életszentségének kinyilvánításához.

Ennek érdekében, az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont által meghirdetett és Isten szolgája boldoggá avatásáért bemutatott első szerdai szentmiséket továbbgondolva, az Arttéka Egyesület havonta váltakozó helyszínnel, az államhatár nógrádi részének mindkét oldalán olyan imaalkalmakat szervez, amelyek szentmisével és kulturális programokkal összekötve szolgálják Esterházy János életének és lelki örökségének minél szélesebb körben való megismertetését.

Az elmúlt évben induló kezdeményezést folytatva, 2024 januárjában a felvidéki Palást település templomában jöttek össze Isten szolgája Esterházy János tisztelői. Február első szerdáján, február 7-én pedig Érsekvadkert Szent András-templomában folytatódott a boldoggá avatás lelki támogatásaként indított megemlékezés és imaalkalom-sorozat.

Az érsekvadkertiek úgy készültek erre az alkalomra, hogy egy héttel a szentmise előtt, a falu Ifjúsági Házában dr. Molnár Imre történész tartott megrendítő előadást a mártír gróf életéről és vértanúságáról. Máthé György érsekvadkerti esperes, plébános elmondta, minderre azért volt szükség, hogy a hívek közössége még több és még elmélyültebb ismerettel készüljön fel a szentmisével egybekötött megemlékezésre. A szentmise előtti, vetítéssel egybekötött történészi előadás ténylegesen gazdagította ismereteinket. A jelenlévők szívében pedig felkeltette az igényt, hogy ezt az Esterházy Jánost, akiről mi máris feltételezzük, hogy odaát, az égi hazában már a boldogok és szentek között van, az egyház is nyilvánítsa boldoggá, szabályszerűen és hitelesen igazolva ezáltal az ő életszentségét.

Ezért bizony nekünk, híveknek is sokat kell tennünk imáinkkal, egyéni felajánlásainkkal. Hisz a szakemberek: teológusok, történészek mellett a hitérzékkel megáldott keresztény nép óhaját és akarását bizonyító tényanyag is figyelembe kell, hogy kerüljön a boldoggá avatási eljárás során.

E bizonyító tényanyag része az is, hogy a hívek egyre szélesedő tábora nemcsak példát lát Isten szolgája Esterházy gróf sorsában, hanem benne égi közbenjárót is talál, akihez saját gondjaival, kéréseivel fordulhat. Ezt a célt szolgálja a 2022-ben Bábel Balázs érsek védnöksége alatt megalakult Esterházy János Imaszövetség, melyhez egyénileg és közösségileg is csatlakozni lehet az esterhazyima@gmail.com címen. Bizony, elkerülhetetlen, hogy szüntelenül imádkozva, egyre elmélyültebb ismeretekkel álljunk Isten szolgája Esterházy boldoggá avatási ügye mellé, hiszen itt nem egy szimpla bírósági eljárásról kell beszélnünk, hanem sokkal inkább egy olyan lelki küzdelemről, melynek része kell legyen saját hitbeli megújulásunk, és egyházhoz való tartozásunk megerősödése is.

Az Érsekvadkerten, február 7-én bemutatott szentmise főcelebránsa Vagyóczky József nyugalmazott plébános volt, aki szentbeszédében megható szavakkal méltatta Esterházy életét és mártíriumát. A mise végén a teljesen megtelt templomban a hívekkel közösen imádkoztunk a mártír gróf boldoggá avatásáért. Záróakkordként egy Esterházy János életét megfogalmazó éneket énekeltünk ismert népénekünk dallamával, majd Híves István tárogatószóval, a Fölszállott a páva népművészeti tehetségkutató kilenc évvel ezelőtti győztesei, a bátonyterenyei Haraszti ikerlányok pedig gyönyörű énekekkel tetézték az est lelki gazdagságát.

A szentmisét lezáró áldás után a Palóc himnusszal és a régi magyar himnuszunk, a Boldogasszony anyánk eléneklésével kértük a Magyarok Nagyasszonyának égi segítségét Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásához.

A fentiek összefoglalásaként szívből ajánljuk a havi első szerdai szentmisék folyamatának minél több templomban való befogadását és megszervezését. Tesszük ezt azzal a szándékkal, hogy ezekkel a szentmisékkel nemcsak Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatási folyamatát támogatjuk, de egyben maradandó lelki élményben is részesülhetünk.

Máthé György c. prépost, mesterkanonok, esperes, Érsekvadkert plébánosa