A Femine Fortis elnökségi tagok és az idei díjazottak (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Kilencedik alkalommal adták át a Női Példakép-díjakat. A Femine Fortis tárulás elismerésében 2024-ben a nádszegi Szarka Zsuzsanna, a losonci Hahné Duray Éva és a felsőszeli Molnár Beáta részesült.

Az átadó ünnepségen az egybegyűlteket az elnökség nevében az egyik helyi szervező, alapító tag, Zupko Mária köszöntötte. A megható műsorban a Füleki Művészeti Alapiskola fiataljai énekkel, hegedűjátékkal, megzenésített verssel közreműködtek. A nyitányban, mintegy kedves megalapozásként Pósa Lajos: Magyar vagyok című énekelt versét hallhattuk.

A Femine Fortis – Erős Nők Példakép-díj átadása ezúttal a füleki Városi Hivatal felújítási munkálatai miatt az ugyancsak impozáns Városi Művelődési Központ termében került sor március 23-án. A polgármester megbízottjaként Mihály Judit főellenőr üdvözölte a résztvevőket, idézte Szabó Magdát:

A nő erős, bátor, és ha felismeri a maga küldetését, mindenre képes és alkalmas.

Zupko Teréz, Neszméri Tünde (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A példaképek a magyar közösségünk megmaradását is szolgálják

A rendezvényt megtisztelte Bárkányi József, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének besztercebányai konzul.

„Megtiszteltetésként élem meg, ha ilyen hölgyek a maguk körébe hívnak, akik ilyen kimagaslót alkotnak a művészet, a magyar oktatás területén. Köszönöm a munkájukat azoknak, akik a szabad idejüket, energiájukat, a magyar közösségre fordítják, s ezzel a helyi magyarságnak, de az egész magyar közösségnek a megmaradását is szolgálják” – nyilatkozta.

A díjazottak, családtagjaik és a konzul (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Femine Fortis díjáról Hervay Rozália elnökségi tag elmondta, hogy társulásuk 2015 óta keresi a példaképeket, olyanokat, akik kivívják a körülöttük lévők elismerését, megteremtik családjuk számára a harmóniát, s az egyensúlyt a munka, a karrier és a magánélet között. Kifejtette, hogy egy példakép és értékes ember követése új mintákat, utakat mutat, inspirációforrásként szolgál.

Mint mondta, a felfedezett lehetőségekből új értékeket rakhatunk össze. Ilyen értékekre mutattak rá az idei díjazottak.

Hervay Rozália (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Kiss Beáta, a Femine Fortis egyik elnökségségi tagja jelentette be a várományosokat. Elmondta, a díjazottak mindannyian jeleskednek az elkötelezettségben, a pedagógusi munkában, a kultúrában, a közösségszervezésben a nemzeti közösségünk javára, akik méltán megérdemlik a tiszteletünket. Mint hozzáfűzte, ezúttal is olyan hölgyeket sikerült kiemelni, akik a saját régiójukban pótolhatlan munkát végeznek, helyi közösségükben is fontos szerepet töltenek be, amellett, hogy anyaként vagy nőként állnak helyt.

„Az itt lévő hölgyek lámpásként világítanak, s beteljesítik Gárdonyi gondolataiat pedagógusként, kulturális tevékenységben egyaránt” – nyilatkozta Kiss Beáta.

Kiss Beáta (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A 2024-es Női Példakép-díjas: Szarka Zsuzsanna

2024-ben a Női Példakép-díjat Szarka Zsuzsannának ítélték oda. A díjazottat Németh Gabriella, a Femine Fortis elnökségi tagja méltatta, kiemelve ruhatervezői tevékenységét, a Szalag-Zsinór ruhamárka megalakítását.

Jelenleg a nádszegi alapiskola és óvoda igazgatója, de munkája mellett számos szervezet aktív tagja: a Csemadok helyi elnöke, énekkar alapítója, férjével, Szarka Gyulával a Napszínház vezetője, a helyi önkormányzat tagja, a kulturális bizottság elnöke, az ő igazgatása alatt vette fel az alapiskola a Petőfi Sándor nevet. Ezen kívül számos kiállítás és divatbemutató fűzödik a nevéhez, ő volt a Toldi című musicel jelmezeinek a kivitelőzéje. Két könyve is megjelent.

Németh Gabriella (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Erdélyi Anikó jutatta el a bizottsághoz a jelölést, s abban úgy fogalmazott, hogy ő a „Felvidéki Divat Nagyasszonya”, intelligens személyiség, akinek mindig mindenkihez van pár kedves szava. Visszahozta a divatba a népviseletet és a kékfestőt.

„Szarka Zsuzsa szerteágazó tevékenysége, emberi értékei követendő példaként állnak a fiatalok előtt és ösztönzőleg hatnak a közösségi munkához való részvállalásban is” – nyilatkozta Németh Gabriella.

Szarka Zsuzsanna köszönőbeszédében visszaemlékezett nagyszüleire és édesanyjára, akiktől a tudást és az akaratot elsajátította, akik rávezették, hogy értéket képviseljen.

Szarka Zsuzsa kapta a Példakép-díjat (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Ők voltak azok, akik mindent elkövettek, hogy átadják azt az életszemlélelet, amivel talpon tudtak maradni, hogy tiszességes, becsületes nők legyenek. S ha előre tekintünk, főleg egy ilyen díj birtokában, akkor ezt nekünk is tovább kell adni, még akkor is, ha lehet, hogy most már nincs szükség arra, hogy kézzel varrjunk, vagy saját magunk főzzünk. De akkor is, soha nem tudjuk, hogy az élet milyen időszakokat rejteget. S ezt tanítottam a lányomnak és a kismennyemnek is” – mondta Szarka Zsuzsa.

A köszöntések egyik pillanata (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A 2024-es Női Példakép-életműdíjas: Hahn Józsefné Duray Éva

2024-ben egy új kategóriát is létrehoztak, a Femine Fortis Női Példakép-életműdíjat, melyet elsőként Hahn Józsefné Duray Éva kapott meg. A díjazottat Bauer Edit elnökségi tag méltatta, kiemelve a losonci magyar kultúra szervezését és néprajzi tevékenységét.

Az iskolában tánccsoportot, irodalmi színpadot szervezett, Korunk néven ifjúsági klubot alapított. Sok diákot indított el 1965-től a pedagógusi pályán, s készített fel a közéleti szerepválallásra. Tevékenységét később aktívan a Csemadokon belül folytatta, ahol már édesapja is a színjátszó csoport színpadi berendezője volt. Az 1980-as évektől a Néprajzi szakbizottság munkatársa volt, s a kender feldolgozásáról, fonásáról, szőttesek díszítéséről írt tanulmányt, amellyel pályadíjat is nyert.

Bauer Edit (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

1995-től tíz éven át volt a losonci Csemadok elnöke, aktív szerepet vállalt a losonci kulturális központ létrehozásában és a magyar igazolványok ügyintézésében. A Serly Kamarakórust, amely máig is működik, 2000-ben alapította meg. Számos író-olvasó találkozót, közösségi rendezvényt szervezett. Több elismerés és díj birtokosa, többi mellett a magyar kultúra lovagja és megkapta a Magyar Arany érdemkereszetet.

„Hahné Duray Éva 1989 után a közéletet szervezte, mert ekkor leginkább arra volt szükség. Nagyon sok mindenhez volt ereje. Fontos szerepet játszott a maroknyi losonci magyarság életében, s annak megmaradásáért. Ma testvéri szeretettel gratulálhattam neki” – nyilatkozta Bauer Edit.

Duray Éva (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Duray Éva úgy fogalmazott, mindig azt csinálta, amiről úgy érezte, hogy meg kell tennie, s őt magát is érdekelte. Az ifjúságot az öccsével, Duray Miklóssal együtt szervezte, országosan és járási szinten. S mikor a politikát kellett csinálni a 90-es években, akkor ugyanúgy a járásban azok a fiatalok jelentkeztek a segítségére, akikkel 65-ben a klubot alakította.

„1953-ban meghatározó élmény volt számomra, amikor az édesanyám által varrott piros-fehér-zöld zászlót lengették a losonci Vigadónak a színpadán, s ebből egy irtó nagy botrány lett, még a központi pártbizottság is foglalkozott vele. Nekem csak annyit mondtak, hogy ezt ne nagyon mond senkinek, hogy mi varrtuk. Akkor megtanultam, hogy két igazság van, ami otthon van, s ami azokban a szörnyű 50-es, 60-as években kifelé van” – idézte fel a 70 évvel ezelőtt történteket Duray Éva, aki elárulta szeretné leírni élettörténeteit.

Duray Éva köszönetnyilvánítása (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Megemlékezett Molnár Zsuzsáról, aki 2019-ben posztumusz kapta meg a Példakép-díjat, s ő volt az osztályfőnöke. S ugyancsak büszkén emelte ki szintén a füleki gimnázium diákját, egy másik kedves tanítványát Molnár Juditot, a Magyar7 főszerkesztőjét. „Nagy örömmel tölt el, hogy ilyen diákokat nevelhettem” – mondta.

A 2024-es Női Példakép-különdíjas: Molnár Beáta

Néhány éve átadásra kerül a Női Példakép-különdíj is, melyet 2024-ben a felsőszeli Molnár Beáta érdemelt ki, akinek az a credója, hogy a gyerekekkel megszeretettese annak a nemzetnek a kultúrát, ahonnan jön, ahová tartozik. A díjazottat Horváth Szomolai Andrea elnökségi tag méltatta.

Horváth Szomolai Andrea (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A felsőszeli Széchenyi István Alapiskola matematika és biológia szakos tanára, de szívéhez közel áll a magyar nép kultúra, a néptánc szeretete és annak aktív művelése is. Már ifjú kora óta dolgozik énekkarban, tánckörben, nagybőgőn játszott, 2000-ben létrehozta az Árvalányhaj csoportot, 2006-tól vezeti a Mátyus Néptánccsoportot – benne a Höcögők, Tipegők, Topogók csoportokat, ami jelenleg összesen 100 táncost számlál, tavaly, fenállásuk 30. évfordulóján kiérdemelték Az Érdemes Művészeti Együttes kitüntetést a Csemadoktól.

Idézte a díjazott pályatársait, kollégáit, mi szerint Molnár Beáta célorientált, remek ember, érző szívű és megértő nő is.

A zeneiskola növendékei (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Nekünk pontosan ilyen példaképekre van szükségünk. Olyan nőkre, akik a sok gond, feladat ellenére is rendületlenül állnak bele a hivatásukba, megfogják a kisgyermekek kezét, formálják, nevelik a jövő generációját. Teszik mindezt alázattal, konzervatív, keresztény magyar szellemben” – nyilatkozta Horváth Szomolai Andrea.

Molnár Beáta kifejtette, nagyon jó látni, amikor a gyerekek szeme csillog, s egyre többen vannak, akiknek át tudják adni a hagyományokat, a néptánc szeretetét a csoport szakmai segítőjével. Elárulta, annak idején Szarka Zsuzsával együtt táncoltak Galántán.
„A gyerekeknek mindig azt mondom, addig jó, míg magyarul tanulunk, táncolunk és énekelünk. A hivatásomat igyekszem maximálisan úgy végezni, hogy ne okozzak csalódást senkinek” – szögezte le Molnár Beáta.

Molnár Beáta (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A példaképek minőséget és értékeket jelenítenek meg

Neszméri Tünde, a Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás elnöke elmondta idén rekord számú jelöltre, 19 hölgyre 27 jelölés érkezett.

„Azt gondolom, hogy aki ma itt volt, s majd aki a híreket olvassa, azt mondja, megérdemelten kapták a díjazottak az elismeréseket. Szarka Zsuzsa munkássága azt mutatja, hogy büszkék lehetünk az őseink régi tudására, s minden hölgy büszkén viselheti az ilyen típusú ruhákat. Duray Évának azt kívánom, hogy mindannyiunk okulására elkészüljenek az emlékiratai. Molnár Beáta által pedig igazolást nyert, hogy Felsőszeliben művelik a csodát. Nagyon köszönöm nekik, hogy a népi hagyományainkat, ami az őseinktől ered, mindannyian a szívükön viselik” – nyilatkozta Neszméri Tünde.

A 2024. évi díjazottak (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Kifejtette, nagy megtiszteltetés a szervezet számára is, hogy ebben az évben ilyen remek pedagógusokat tudtak díjazni.

„A mai események, a mai kor azt mutatja, hogy nekünk fel kell hívnunk a kiváló pedagógusokra is a figyelmet, akik alázattal végzik hivatásukat” – szögezte le Neszméri Tünde.

Neszméri Tünde (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A díj egy emléklapból és nyakékből áll, melyet Benko Tünde iparművész készít minden alkalommal.

A díjakat Neszméri Tünde szervezeti elnök tűzte a hölgyek nyakába. A virágcsokrokat Csányi Ildikó, a Femine Fortis egyik nógrádi tagja adta át.

Szintén virággal köszönte meg a közreműködőknek a szereplést Zupko Mária, s a város nevében Mihály Judit is ajándéktáskát adott át a díjazottaknak és a konzulnak.

Zupko Teréz, Mihaly Judit, Csányi Ildikó (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Eddigi díjazottak:

2016 Cséfalvay Ágnes, Bodnár Éva
2017 Tóth Erika, Szobi Kerekes Eszter
2018 Szvorák Zsuzsanna, Rácz Jolán
2019 Szabóné Kozár Éva, Molnár Zsuzsa posztumusz, Bauer Edit
2020 Klemen Terézia, Tóth Klára posztumusz
2021 Szögedi Anna
2022 Strédl Teréz
2023 Dr. Dolán Rózsa, Slezák Terézia
2024 Szarka Zsuzsanna, Hahné Duray Éva, Molnár Beáta

Szarka Zsuzsa köszönetnyilvánítása (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A kuratórium tagjai: Bauer Edit, Zupko Mária, Németh Gabriella, Kiss Beáta, Neszméri Tünde, Reiter Flóra, Szomolai Andrea, Hervay Rozália

A Femine Fortis célja, hogy felhívják a figyelmet azon nők munkásságára, akik értékeket jelenítenek meg, példás életutakat mutatnak.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)