Duray Miklós: Esterházy János mindannyiunk mártírja (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Budapesten, a Rákóczi Szövetség által szervezett Esterházy János Emlékünnepségen ajánlották a nagyközönség figyelmébe a Duray Miklós: Esterházy János mindannyiunk mártírja című napokban megjelent könyvet.

A kötetet, melyet a Magyar Egyháztörténeteti Enciklopédiai Munkaközösség (METEM) és a Historica Ecclesiastica Alapítvány adott ki Duray Miklós örökösének, Duray Áronnak a hozzájárulásával, Molnár Imre és Zombori István szerkesztette.

Molnár Imre még Duray Miklós életében elkezdte szerkeszteni ezt a kötetet. Sajnos Duray Miklós még adós maradt egy tanulmánnyal, amelyben elemezte volna jogilag Esterházy János halálos ítéletét

Duray Miklós 1967 tájékán a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klubban, amelynek akkor ő volt az elnöke, hallott először Esterházy Jánosról, akiről kortársa Szalatnai Rezső mesélt a fiataloknak. Az Esterházy János újratemetésének napján, 2017. szeptember 16-án az alsóbodoki Esterházy János Múzeum emlékkönyvébe íródott bejegyzéséből tudjuk, hogy Duray az 1980-as évek második felében kezdett ismerkedni Esterházy sorsával, amikor is kezébe kerültek régi sorstárgyak. Az amerikai magyaroktól sok személyes élményt hallott, s akkor került vele emberközelbe.

„Példaképnek éreztem őt, de ez csak elvont érzés volt akkor. 1989 decemberében kezdett valósággá, vagyis lehetőséggé válni a követhetősége, ami húszéves politikai pályafutásomat gyökeresen befolyásolta” – írta az emlékkönyvbe Duray.

A most napvilágot látott kiadványban csokorba foglalják Duray Miklós néhány, Esterházy Jánosra vonatkozó tanulmányát, emlékező, valamint értékelő eszmefuttatását és beszédét. A kötet elején jelennek meg a nagy Esterházyt feltáró tanulmányok, aztán következnek az ünnepi beszédek, amelyekre mindig elmélyülten felkészült és súlyosabb összefüggéseket is feltárt. Végül megjelennek azok az interjúk, amelyben minden egyéb más mellett szót ejtett Esterházyról is.

A függelékben Duray Miklós egy olyan tanulmányát adták közre, amely plasztikus leírása annak a közép-európai identitástudatnak, amely Esterházy János tetteinek is egyik mozgatórugóját alkotta.

Elősző helyett Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnökének búcsúztató beszédét olvashatjuk, amely Duray Miklós temetésén hangzott el 2023. január 17-én Losoncon.

A könyvben, mely Duray halálának első évfordulójára jelent meg, Batta György gondolatai is teret kapnak, Kortársunk volt Duray Miklós címmel, melyben a szerző leszögezi, törvényszerű volt, hogy Duray Miklós Esterházyt választotta példaképül, hiszen azonos gondolatokat hirdettek.

A Szövetség a Közös Célokért társulás munkatársai a Rákóczi Szövetség Esterházy János Emlékünnepségén az új könyvekkel (Fotó: Pósa Dénes/Felvidék.ma)

„Együttes létre vagyunk ítélve a szomszéd népekkel, közös otthonra és hazára ebben a nagy tájban, a Kárpát-medencében. Arra ítéltettünk, hogy ne mérgezzük egymás életét, tartsuk tiszteletben különbözőségeinket, éljünk sorsközösségben egymással” – idézik Esterházyt.

Molnár Imre vázolja Duray Miklós pályaképét Isten küldötte volt című írásában.

Leszögezi: „Igen, merjük beismerni, az Isten küldte Miklóst is barátnak, testvérnek, rokonnak és küzdőtársnak közénk. Őrizzük meg szellemi hagyatékát, s próbáljuk meg követni a ránk hagyott példát.”

A Felvidék.ma kérdésére Molnár Imre elmondta, hogy a könyvet azzal a céllal jelentették meg, hogy bemutassák, Duray Miklós lelki erejét Esterházy Jánostól kapta.

„A most megjelent írások is azt bizonyítják, hogy milyen mélyen kapcsolódtak. Az a bátorság és kiállás most értette meg velem, hogy ott állt mögötte végig Esterházy János” – magyarázta Molnár Imre.

Felidézte, az Együttélés politikai mozgalom első nyilatkozata is Esterházy Jánosra hivatkozik. Majd később, az itt megjelent írásokból is kiderül, hogy elmélyülten tanulmányozta, átélte Esterházy küldetését és tragédiáját.

Molnár Imre és Kozma atya, a 2024. évi Esterházy-díjas (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Azt gondolom, hogy ezzel az átéléssel a saját megpróbáltatásait is könnyebb volt elviselnie, elhordoznia, még a mellőzését is, ami az élete végén rázuhant. De ez nem jelenti azt, hogy ne tudta volna beteljesíteni, ahogyan ma Kozma Imre atya mondta a halált és a pusztulást, amit életté tudott váltani. S ezt az életet nekünk kell élni tovább” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Molnár Imre.

Molnár Imre leszögezte, hogy ahogyan van Isten bizonyíték, „ez a most megjelent kötet egy Esterházy-bizonyíték, hogy János itt van, és lehet rá támaszkodni. Miklós példája ezt mutatja.”

Az utószóban helyet kapott Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke, az Esterházy Akadémia igazgató Losoncon elhangzott gyászbeszéde is.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)