(Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából Magyarország kassai főkonzulátusán, a Csáky-Dessewffy-palotában rangos magyar állami kitüntetések átadására került sor. Auxt Ferenc és Nagy György Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az ünnepi fogadáson köszöntőjében a magyar történelem több kiemelkedő eseményéről beszélt, az 1848-as örökségről, Szent István hagyatékáról és az 1956-os megszállásról.

Semjén Zsolt (Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

„A történelmi megemlékezések értelme az, hogy levonjuk a múltunkban rejlő tanulságokat és erőt merítsünk őseink példájából. Őseink olyan értékeket hoztak létre, amelyek a magyarság és az egyetemes emberiség számára is értékek.

Ha az erre való büszkeség megvan a nemzet tagjaiban, heroikus történelmünk sorsközösségének tudata, az, hogy egy csodálatos nyelvnek, kultúrának az örökösei vagyunk, jelenti a megtartó erőt a következő évszázadokra.

Egy létszámában kis nép számára akkor van megmaradás, ha minden egyes tagjában benne él az a tudat és az a büszkeség, hogy érdemes ehhez a nemzethez tartozni. A magyarság csak akkor tud megmaradni, ha minden nemzetrésze megmarad – emelte ki Semjén Zsolt.

(Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

Hozzátette, a nemzetrészek pedig akkor tudnak megmaradni, ha egyfelől a magyar állam ehhez identitásvédelemmel és számos más módon hozzájárul, de alapvetően akkor, ha az adott külhoni magyarság meg akar maradni.

A felvidéki magyarság élni akarása, megmaradni akarása erőt ad a többi nemzetrésznek és erőt ad az egyetemes magyarságnak.

Adja a Jóisten, hogy 1848, ami csillag a magyar történelem egén, ez a csillag ma is utat mutasson nekünk – zárta beszédét Semjén Zsolt.

Berényi József (Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

Magyar Arany Érdemkeresztet vett át Auxt Ferenc, a Besztercebánya megyei önkormányzat képviselője a gömöri magyarság identitástudatának megőrzése érdekében végzett több évtizedes kulturális és közéleti tevékenysége elismeréseként.

Méltatásában Berényi József bemutatta a díjazott életét és kiemelte sokszínű tevékenységét.

Auxt Ferenc (Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

„Auxt Ferenc örökifjú – nem fél új dolgokba belefogni, szereti az innovációkat, szereti megismerni, elsajátítani és alkalmazni az újdonságokat. Ennek a nyitottságának tulajdonítható, hogy pedagógiai pályafutását követően a turizmusban talált magára. Szakmai életútja új szakaszában is törekszik új tapasztalatok szerzésére, egy-egy új dolog, jelenség, megoldás megismerése. Barátságos, kapcsolatépítő, megnyerő természete hozzájárul ahhoz, hogy közvetítsen különböző civil, kulturális és politikai szervezetek között, fontos hálózatokat építsen. Természetes tekintélye, higgadtsága nyugtatólag hatott és hat környezetére.

A közösség érdekét szem előtt tartva mindig tudott hátralépni, maga elé engedni másokat, de ha a közösség érdeke mást kívánt, akkor kész volt és kész ma is vállalni a megmérettetést,

még akkor is, ha a végeredmény bizonytalannak tűnik. Akikkel kapcsolatba kerül, azt mondják róla, jó a társaságában lenni. Sokan azt vallják róla, hogy Auxt Ferenc újra és újra bizalommal fordul mindenki felé, és ha mód nyílik rá, vagy a szükség úgy hozza, szívesen, önzetlenül adakozik. A szlovákiai politikai élet aktív szereplője… Emberi hozzáállásával, felelősségteljes munkájával nagy mértékben hozzájárult a város, a megye gyarapodásához” – hangzott el.

(Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

Auxt Ferenc beszédében úgy fogalmazott, kevés olyan nemzet van a világon, amelynek ilyen jelentős évfordulói, nemzeti ünnepei vannak, mint nekünk. „Ezekre mindig büszkén tekintünk. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen a napon részesültem ilyen elismerésben” – mondta. Köszönetét fejezte ki a gömöri embereknek, hiszen egyedül nem lett volna képes szolgálni nemzetét és szülőföldjét.

Dr. Balogh Csaba (Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Nagy György, a Gömöri Kézművesek Társulásának elnöke, Kassa megyei képviselő a gömöri magyarság identitásának és népi kultúrájának megőrzését szolgáló több évtizedes munkája, a térség fejlesztése érdekében képviselőként végzett tevékenysége elismeréseként.

„Nagy György fiatal korától kezdve aktívan kivette részét a társasági életből… Mindig is érdeklődött a fafaragás iránt, ami 1996-ban teljesedett ki Ulman István és Baffy Lajos fafaragók műhelyében. Már akkor megfogalmazódott bennük az a gondolat, hogy egyesíteni kellene a környék, Gömör alkotóit.

Az alkotás mellett fontosnak tartották, hogy a gömöri magyarság számára egy olyan társulást hozzanak létre, amely stabil bástyaként működhetne.

2002-ben alkotótársaival együtt megalapították a Gömöri Kézművesek Társulását, amelynek a kezdetektől fogva elnöke. Először kisebb táborokat, foglalkozásokat szerveztek a környékbeliek számára, majd 2006-ban átadták a Várhosszúréti Kézműves Központot négy alkotóműhellyel, ami a mai napig az egyesület székhelye. Tagjainak száma évről évre növekedett, mára meghaladja a száz főt. Az alkotók és érdeklődők már nemcsak a környékről, hanem egész Szlovákia területéről, Magyarországról és Erdélyből jönnek az egyesület rendezvényeire. Nagy György 2018-ban alapító tagja volt a Felvidéki Magyar Kézműves Szövetségnek is, ahol szintén a népművészet és a hagyományaink megőrzésében tevékenykedik. Igazi lokálpatrióta. A térség nagyon sokat jelent számára, mindig is arra törekedett, hogy a szlovákiai magyar közösség oszlopos tagja legyen, hogy olyan körülményeket teremthessen gyermekei és az itt élők számára, amelyek lehetővé teszik, hogy büszkén vállalhassák identitásukat” – mondta laudációjában dr. Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete.

Nagy György (Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy ilyen rangos elismerést vehetek át, hogy az anyaországban figyelemmel kísérik és értékelik a munkámat, tevékenységemet. Külön öröm, hogy mindezt súlyos balesetem után tudtam elérni. Ezzel példát szeretnék mutatni mindenkinek, hogy a kilátástalannak tűnő helyzetekből is van kiút és mindenki képes arra, hogy tegyen a közösségéért, nemzetünkért. A kisebbségi helyzetünk sokszor nem egyszerű, de ha a tenni akarás, nemzeti öntudatunk mellé barátokat, hasonlóan gondolkodókat és erőt ad az Úristen, akkor nagyon sok mindent meg tudunk valósítani. Nekem az Úr nagyon sok barátot adott, határon innen és túl is. Szeretném megköszönni mindenkinek, akik az évek során ebben a felvidéki szerepvállalásban társaim voltak és azt hiszem, ez a díj mindannyiunké” – ezekkel a szavakkal köszönte meg Nagy György az elismerést.

(Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

Az ünnepi fogadáson az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes táncosai és a Tinódi Tanoda zenészei bodrogközi dallamokat, illetve táncokat adtak elő.

(Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)