A pozsonypüspöki Szent Miklós-templom (Fotó: B. Vida Júlia)

Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, az Országgyűlés volt elnöke, a Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének meghívására érkezett a településre, ahol a szabadságharcban megsebesült és később Pozsonypüspökiben letelepedett lengyel szabadságharcosra, Kutsera Józsefre és rajta keresztül az 1848-as eseményekre emlékeztek.

Szili Katalin beszédében elmondta, hogy az itt harcoló lengyel légiók már akkor kifejezői voltak a ma is élő és a két népet összefogó lengyel–magyar barátságnak.

1848. március idusa máig értékes példával és értékkel bíró napja a magyar nemzetnek, amikor egy új időszak kezdődött történelmünkben, és amelynek során a feudális társadalmi-gazdasági rendszert egy polgári alapokon nyugvó modern berendezés váltotta fel. Március 15-e egyben a polgári nemzetfelfogás születésnapja is.

A továbbiakban kitért arra, hogy a 176 évvel ezelőtti események példát adnak arra is, hogy vannak olyan történelmi helyzetek, amikor ki kell állni a nemzet jogaiért. Éppen ezért minden nemzetét szerető, tisztelő politikusnak kötelessége kiállni a hazájáért és védeni a szabadságot, szuverenitást.

Beszédében kitért arra, hogy pontosan 176 éve, március 3-án hangzott el a pozsonyi országgyűlésben Kossuth azon nagy hatású beszéde, mely aztán a későbbiekben elfogadott reformokat megalapozta.

A rendezvényen, mely Kutsera József sírjának koszorúzásával zárult, részt vett a lengyel és magyar katonai attasé is.

(Sajtóközlemény)