A Homok városrész zsidó temetőjében (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A magyarországi holokauszt-emléknaphoz kapcsolódóan szerdán délután mártírfeliratok nyomába eredtek az érdeklődők az ipolysági status qou zsidó temetőben. Az emlékezők a holokauszt áldozatait idéző feliratokat keresték fel a Homok városrészben lévő temetőben.

A rendezvény nyitányaként Kapusta Krisztina kifejtette: április 16-át 2001-ben nyilvánították  a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjává. A Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre minden évben megemlékezik az Ipolyságról elhurcolt és meggyilkolt zsidó lakosokról.

Kapusta Krisztina (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1944. április 16-án kezdődött a történelmi Magyarország területén a zsidóság gettókba zárása. Kapusta Krisztina elmondta, az ország egyes területein még aznap megkezdték a zsidók begyűjtését.

„Az ipolysági gettó május 4-én létesült azzal a céllal, hogy a zsidókat fizikailag is elkülönítsék a lakosság többi részétől”

– ismertette a történelmi tényeket a Honti Múzeum munkatársa. A helyi gettóba több mint ezer embert gyűjtöttek be. A gettót 1944. június 8-án számolták fel s a helyi és a környékbeli zsidókat Kassán keresztül Auschwitzba szállították.

A temetőjárás résztvevői (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint fogalmazott, a holokauszt által egy teljes zsidó generáció tűnt el egész Európából. A túlélők, többségében fiatal nők és férfiak elhagyták az Ipoly menti várost.

Ám még mielőtt elmentek volna, igyekeztek a mártírfeliratokkal emléket állítani a holokauszt áldozatává vált családtagjaiknak, szeretteiknek.

Ezeknek a feliratok nyomába indultak az április 17-ei alkalmon.

Az egyik sírnál (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A helyi status qou temetőben 54 sírkövön találtak mártírfeliratot. „Mindannak tükrében, hogy alig 136 név található a visszatérők listáján, soknak számít az 54 felirat” – magyarázta Kapusta Krisztina.

A temetőbejáráson többek között arról is szólt, hogy ki milyen módon állított emléket a szeretteinek. Számos héber felirat örökíti meg a borzalmak áldozatait. Emellett több sírkövön található az In memoriam formula az áldozatok magyar nevével. Olyan sírhelyek is akadnak a homoki temetőben, melyeken héber és magyar névváltozat is olvasható. A későbbi időkből már pár szlovák nyelvű felirat is feltűnik, ebben az esetben a nevek szlovák változata olvasható a sírköveken.

Holló Iván (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint elhangzott, egyes mártírfeliratok közvetlenül a világégést követően kerültek ki, míg mások a holokauszttúlélők elhalálozása után jelezték szeretteik tragikus sorsát. Akad olyan sírhely is, melyen bő fél évszázaddal az eseményeket követően egy felújítás során helyezték el a feliratot.

Sok családnak nem is volt túlélője, így örökre elveszett az áldozatok emléke. Más famíliáknak nem volt lelkiereje az emlékállításhoz – fogalmazott Kapusta a temetőjárás során. Hangsúlyozta, a holokauszt áldozatai nem nyugszanak az adott családi sírhelyen, a családtagjaik az említett feliratokkal tisztelegnek emlékük előtt.

A homoki zsidó temető részlete (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az érdeklődők mintegy kéttucatnyi sírkövet tekintettek meg. A jelenlévők között több olyan zsidó származású és gyökerű is volt, akinek családja egykoron a most bejárt temetőbe temetkezett. Többen röviden elmesélték családjuk sanyarú sorsát, ismertetve saját mártírfelirataikat.

Szomorú, borzalmas leltár van a sírkő alsó részén

– fogalmazott Holló Iván a családja nyughelyénél.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A mártírfeliratok között az alábbi szövegek is olvashatóak: „Elpusztultak 1944-ben, Németországban”; „Áldott legyen emléke”; „Mártírsorsuk örökké lángoljon a világ lelkiismeretében!”.

A feliratos nyughelyek között a város számos megbecsült polgárának, orvosának, ügyvédjének, illetve szállodatulajdonosának sírkövét tekintették meg a temetőjárás során.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Megálltak például Reinhard Zsigmond, Hont vármegye főállatorvosának sírkövénél is. Ugyan Reinhard Zsigmond még 1929-ben eltávozott az élők sorából, azonban felessége és további négy családtagja nem tért vissza a koncentrációs táborból.  A sírkőn megható, terjedelmes szöveg emlékeztet rájuk. A táborban elhunyt családtagjaik emlékére állítanak június elején botlatóköveket az ipolysági II. Rákóczi Ferenc utcában a család egykori házánál.

Megtekintették továbbá dr. Várady Jakab, a Rosenberg, a Hirschberg, a Sternfeld, a Himmler család nyughelyét, illetve Groszmann Gyula rabbi famíliájának sírkövét.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Kapusta Krisztina immár több éve dolgozik a Homok városrészben található temető kitisztításán, a sírhelyek rendszerezésén. Önkéntesek csoportjával rendszeresen tisztítják meg a növényzettől a benőtt sírokat. A tavalyi évben helyreállították a temető egykori kohanita kapuját.

Ipolyság északi szegletében található egy másik zsidó temető is, itt több mint száz nyughely található.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)