Deák Ernő és Csáky Pál (Fotó: Benyák Mária/Felvidék.ma)

Múltról, jelenről, jövőről – Deák Ernővel Pozsonyban, a Csemadok székházban szerveztek találkozót. Szépszámú érdeklődővel, népes közönséggel került sor Deák Ernő Bécsben élő történész, író, közéleti egyéniség, főszerkesztő bemutatkozására, könyveinek ismertetésére.

A rendezvény tulajdonképpen egy hasznos és tanulságos beszélgetéssé kerekedett, amelyben számos téma hangot kapott. A vendéget és a megjelenteket a szervező, a Csemadok Pozsonyligetfalusi Alapszervezete nevében annak elnöke Zsidek Kolárovics Veronika üdvözölte.

A vendég beszélgetőpartnere Csáky Pál politikus, író, az Európa Parlament egykori képviselője volt. Nagyban neki is köszönhető, hogy Deák Ernő életrajzi adatai, életének fontos eseményei és fordulópontjai mellett mélyebb lelki világát is megismerhettük.

Ugyanis kicsalogatta belőle gyermekkora meghatározó élményeit, emigrációja körülményeit, majd azokat a mozzanatokat, amelyek vállalt hazájában is magyarsága megtartását eredményezték.

Deák Ernőnek nem könnyű gyermekkort adott a sors, édesapja nem került vissza a második világháborúból, édesanyjával és öccsével kemény munkáséletet éltek, mezőgazdasággal foglalkoztak szülőfalujában, a magyar-osztrák határ közelében fekvő Peresztegen.

Az 1956-os forradalom után került Ausztriába, egészségügyi okok miatt választotta a kivándorlást. Fiatalon tüdővérzést kapott, amely később annyira elhatalmasodott nála, hogy megfelelő kezelés nélkül, az akár tragédiához is vezethetett volna. Feltette hát magában a kérdést, választja-e a biztos halált, vagy a határon túl keres gyógyulást? Így került Ausztriába, ahol hosszú kezelés után folytathatta gimnáziumi tanulmányait, majd egyetemit és így került be történészként az osztrák tudományos életbe.

Közben minden téren igyekezett bekapcsolódni az ausztriai magyarság közösségi életébe, rendezvények szervezésébe, hosszú ideig volt az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége elnöke és máig a Bécsi Napló főszerkesztője.

„A kettősség meghatározóan alakította életvitelemet. Az egyik szakmai tevékenységem eleve német nyelven folyt, kutatómunkáim eredményei német nyelven jelentek meg. A másik a magyar nyelvű és tárgyú írásbeli megnyilatkozásaim” – írja a pozsonyi találkozón is bemutatott Útkeresés a jövőbe című terjedelmes kötetében.

A könyv közel 1000 oldalt tartalmaz és felöleli több évtized publicisztikáját, újságcikkeket, tudományos értekezéseket. Magvas gondolatok, megszívlelendő szavak sorjáznak az írásokban, amelyek bár régebben íródtak, de máig érvényesek.

Deák Ernő és Csáky Pál (Fotó: Benyák Mária/Felvidék.ma)

Szó esett a másik könyvről is, amely Az Öreghegytől a Scneebergig címmel jelent meg és mondhatjuk életrajzi kötetnek is, hiszen az Öreghegy a szerző szülőfalujának legmagasabb pontja, ahonnan gyerekként sokszor nézett át a határon túlra, a Schneeberg pedig Ausztria egyik hegye, amelyre jó időben rálátott a magyar földről és amely később kedvenc kirándulóhelye lett Ausztriában. A kettő között pedig ott egy teljes élet, élményeivel, erőfeszítéseivel, tetteivel, szépségeivel, a hű barátokkal és az elmaradozottakkal egyaránt.

A pozsonyi beszélgetés során az életpályán, a könyveken, a magyarság érdekében végzett tevékenységen kívül szó esett arról is, hogy miként látja a világ és benne a magyarság helyzetét, Európa, a Nyugat irányultságát napjainkban.

Deák Ernő sommásan arról beszélt, hogy világunkat csak az mentheti meg, ha az anyagi túlzott jóléttől, a tespedtségből a szellemi erények és értékek felé fordulunk, a római birodalom bukásának okaiból tanulva az egymásra figyelés, a szeretet útját követjük. Olvassunk, tanuljunk, mert a tudás mindig erőt ad, jövőt biztosít, megtart.

A tanulságos beszélgetés után következett a könyvek dedikálása, magánbeszélgetések, majd annak megerősítése, hogy a magyarságnak bárhol él a világban, meg kell találnia egymáshoz az utat. Deák Ernő egész élete példa rá, hogy idegenben is lehet tenni a nemzetért, megtartani a nemzetiségünket, anyanyelvünket. Megjegyzendő, hogy a szerzőnek legújabb könyve tavaly jelent meg, amely többségében verseket tartalmaz, köztük több súlyos mondanivalót hordozó, irodalmi értékében is sokat jelentő. Ezzel egy másik oldaláról mutatkozott meg, és remélhetőleg ez a kötet is eljut a pozsonyiakhoz akár egy újabb beszélgetés alkalmával.

(Benyák Mária/Felvidék.ma)