A Felvidéki Magyar Szépművészeti Egyesület 2023-ban képzőművészeti pályázatot hirdetett meg Grendel Lajos (1948–2018) Kossuth-díjas író születésének 75. évfordulójára emlékezve.

A pályázó művészektől elsősorban a Grendel regényeiben megjelenő nemzedéki sors- és létproblémákat feldolgozó, közép-európai abszurditásokat bemutató alkotásokat vártak; továbbá Grendel-portrékat és azt, hogy a grendeli verbalitást fordítsák át a vizualitás nyelvére.

A tárlat Dunaszerdahelyt és Pozsonyt érintve Komárom városába vándorol, ahol a Szinnyei József Könyvtár fogadta be nagy örömmel. A kiállításmegnyitó 2024. május 27-én, délután 17:30 órakor ünnepélyes keretek között valósul meg. A nyitóbeszédet Tóth László József Attila-díjas költő mondja, a kiállítás kurátora Miglinczi Éva művészettörténész. A rendezvény kultúrprogramját a Komáromi Művészeti Alapiskola növendékei és tanárai biztosítják.

A tárlat nem mindennapi alkotásokat ölel fel, amelyek méltó módon tükrözik Grendel Lajos munkásságát, személyének jelentőségét.

A zsűri elé került alkotásokban a kritikai nézőpontok mellett rejtett hitvallások fedezhetők fel. A munkák értékelése képzőművészeti és irodalomtörténeti szempontokat figyelembe véve történt. A zsűri: Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő, Tóth László József Attila-díjas író, az MMA tagja, Dr. habil. Szunyogh László Ferenczy Béni-díjas szobrászművész, Novotny Tihamér művészeti író, szerkesztő, Grendel Ágota, az író özvegye, Miglinczi Éva művészettörténész, a kiállítás szakmai vezetője.

A kiállításon látható művek látásmódja egyközpontú, Grendel Lajos irodalmi munkásságára reflektálnak, vagy Grendel-portrék. A művek sokszínűsége, az alkotók tudatos átgondoltsága bontakozik ki a művekben, gondolatokat és érzéseket tükröznek, s helyenként társadalomkritikai megfogalmazásokat láttatnak. A művekben az emberi létnek, az új idők várt hitének, a pozitív és groteszk életszemlélet megmutatására törekedtek az alkotók.

A művészek Grendel Lajos szimbolikus alakját néhol lírai tartalmakkal, máshol groteszk formavilággal láttatják, mégis tiszteletben tartva az író emlékét.

Az utóbbi években a kortárs művészet fő áramának diskurzusában ritkán jelentkeznek az alkotók irodalmi tematikára reagálva. A grendeli – irodalmi – témát megfogalmazni úgy, hogy morális kontextusában hiteles és aktuális maradjon, figyelemre méltó teljesítmény. A tematika sikerét erősítik a személyes életszituációk, az önálló hangú stílusok beemelése, így jelentős műtárgyegyüttessé alakult a Grendel ’75 pályázat anyaga.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)