Dunaszerdahely és Pozsony után Komáromba érkezett a Grendel ’75 cimű, a Kossuth-dijas Grendel Lajos életműve előtt tisztelgő vándorkiállítás, melynek ünnepélyes megnyitójára május 27-én került sor a Szinnyei József Könyvtárban.

A Felvidéki Magyar Szépművészeti Egyesület 2023-ban Grendel Lajos (1948–2018) Kossuth-díjas író születésének 75., illetve halálának 5. évfordulójára emlékezve meghirdetett képzőművészeti pályázatára beérkezett legjobb pályaművekből nyílt tárlatot Tóth László József Attila-díjas irodalmár nyitotta meg.

Hangsúlyozta,

Grendel Lajosban azt a (cseh)szlovákiai magyar írót tisztelhetjük, aki „elsőként törte át a kisebbségi létbe szorítottság falait és vált az egyetemes magyar irodalom és irodalmi értékrend elismert, kanonizált és kánonformáló alkotójává.”

Hozzátette, ő az első szlovákiai magyar író, akinek művei Európa több országában tucatnyi nyelven megjelentek, illetve kora kiemelkedő szereplőjévé, alkotójává tudott válni a szlovák irodalomban is.

A pályázat kiírói a művészektől elsősorban a Grendel regényeiben megjelenő nemzedéki sors- és létproblémákat feldolgozó, közép-európai abszurditásokat bemutató alkotásokat vártak; továbbá Grendel-portrékat és azt, hogy a „grendeli verbalitást” fordítsák át a vizualitás nyelvére. Ahogy Tóth László fogalmazott, a tárlat által Grendel kilép a nyelvi keretekből és írói világa öt országból (Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia és Szerbia) beérkezett 121 képzőművész révén egy univerzális dimenzióba is áthelyeződhetett.

Az alkotásokat képzőművészeti és irodalomtörténeti szempontokat figyelembe véve a következő személyek zsűrizték: Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő, Tóth László József Attila-díjas író, az MMA tagja, Dr. habil. Szunyogh László Ferenczy Béni-díjas szobrászművész, Novotny Tihamér művészeti író, szerkesztő, Grendel Ágota, az író özvegye, Miglinczi Éva művészettörténész, a kiállítás szakmai vezetője. A 121 pályaműből végül 58 alkotó 82 műve került kiállításra.

A tárlaton látható művek Grendel Lajos irodalmi munkásságára reflektálnak, illetve számos Grendel-portré látható.

„A művek gondolatokat és érzéseket tükröznek, s helyenként társadalomkritikai megfogalmazásokat láttatnak. A művekben az emberi létnek, az új idők várt hitének, a pozitív és groteszk életszemlélet megmutatására törekedtek az alkotók” – fogalmazott Miglinczi Éva, a kiállítás kurátora.

Kiemelte azon személyeket, akik az eddigi kiállítások létrejöttét segítették. Köszönetet mondott Hodossy Gyulának és Bokros Róbertnek, akik a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeumban, Pozsonyban Jarábik Gabriellának és Feke Arnoldnak, akik a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában biztosítottak helyet a kiállításnak, végezetül pedig Komáromban a Szinnyei József Könyvtár igazgatójának, Fabó Máriának és munkatársainak köszönte meg a kiállítás megrendezésében nyújtott segítséget. A kiállítás az MMA támogatásával jött létre, itt külön kiemelte az MMA Kiadó vezetőjét, Pécsi Györgyit, aki tárgyi jutalmakat ajánlott fel a díjazott képzőművészeknek, valamint az MMA Képzőművészeti Tagozatának elnökét, Stefanovits Péter képzőművész támogatását is megköszönte.

A komáromi ünnepi megnyitón ezen díjak átadására is sor került. Venyercsan Pál, a pozsonyi Liszt Intézet igazgatója Fecsó Szilárd képzőművész részére kiállítási lehetőséget ajánlott fel díjként besztercebányai alkonzulátusuk épületében. A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma három díját Feke Arnold igazgató-helyettes személyesen adta át Szabó Bonifác festőművésznek, Lévay Jenő Munkácsy-díjas képzőművésznek és Lévai Ádám grafikusművésznek. A Kernstok Károly Művészeti Alapítvány képviseletében Virág Jenő elnök Kovács Csonga Anikó grafikusművészt díjazta. Egy korábbi alkalommal pedig Kopócs Tibor képzőművész Tőzsér Árpád díját vehette át.

A rendezvény kultúrprogramját a Komáromi Művészeti Alapiskola növendékei és tanárai biztosították.

SZE/Felvidék.ma