Ünnepi szentmise Szent Rita tiszteletére (Fotó: Berényi Kornélia)

A Kisalföldön, a Felső-Csallóközben, a Kis-Duna jobb partjának közelében fekszik Nagymagyar nagyközség, melynek templomát Csallóköz legnagyobb méretű szakrális építményei közé sorolják. A Szent Kereszt felmagasztalása templom május 22-én tartja a búcsúját Szent Rita tiszteletére. A főoltár jobb oldalán kiemelkedő helyet kap Szent Rita ereklyéje és Feszty Masa (Feszty Árpád leánya) alkotása, mely a Casciai Rita néven is illetett szentet ábrázolja.  

A Szent Rita liturgikus ünnepét követő vasárnapon gyülekezett Felvidék hívő népe a rózsabúcsúba, hogy Szent Rita közbenjárását kérje, akit a szenvedők nagy vigasztalójaként és a reménytelen ügyek szentjeként tisztelnek.

Feszty Masa Szent Ritát ábrázoló festménye és a Szent Rita-ereklye a nagymagyari templomban (Fotó: Berényi Kornélia)

Autóbuszokkal (is) érkeztek zarándokok, nemcsak a Mátyusföld és a Csallóköz helységeiből, de Zoborvidékről is.

A szőgyéni Mária Légió Angyalok Királynője prezídiuma szervezésében érkezett el a déli régiót képviselő hívők közössége. Elzer Judit, a zarándoklat szervezője köszöntötte azt a félszáz zarándokot, akik több plébániáról érkeztek: Szőgyénből, Bartról, Nagyölvedről, Köbölkútról, Kéméndről, Kőhídgyarmatról, Párkányból.

Zarándokcsoport a Felvidék déli régióinak helységeiből (Fotó: Berényi Kornélia)

A Csallóköz népszerű búcsújába érkezők sokaságát Naszvadi Sándor helyi lelkiatya köszöntötte, aki elmondta, hogy a 30. alkalommal megrendezett májusi ünnepet megelőző tizenöt csütörtöki ájtatosság alkalmával is sok embert szólított meg Szent Rita, így a templom padjai nem ürültek ki, de minden alkalommal zsúfolásig megteltek.

A rózsabúcsú napján ugyancsak megtelt a templom, ám a szervezők a rózsákkal beültetett udvaron padokkal és kivetítéssel várták a kívül maradtakat.

Mons. Tóth László püspöki helynök (Fotó: Berényi Kornélia)

Az ünnepi főpapi szentmisét őexc. Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita celebrálta oltártestvéreivel. A szentbeszédet mons. Tóth László püspöki helynök, kanonok, tanácsos mondta. A homíliában kiemelte Szent Rita erényeit, a szeretetét és a hitét, mely tanúságul szolgál mindazoknak, akik Istenre bízzák életüket a mai zűrzavaros világban.

Az ünnep alkalmából sor került májusi ájtatosságra, rózsafüzér és litánia imádkozására, Szent Rita ájtatosságra és szentségimádásra. Volt gyónási lehetőség és a szentmise keretében megáldották a rózsákat és a templom tulajdonába újonnan került Szent Rita-lobogót.

Szentségi körmenet a nagymagyari Fő utcán (Fotó: Berényi Kornélia)

A búcsú fontos része volt a szentségi körmenet, mely a Fő utcán haladt az elágazásig és vissza a templomig. A körmenetben az egyházi énekeket a helyi fúvószenekar kísérte. A templomba visszaérkezve szentségi áldással, a himnuszok eléneklésével és ereklyetisztelettel zárult a rózsabúcsú szertartása.

Ima Szent Rita közbenjárásáért:

„Úristen, aki véghetetlen jóságodban Szent Ritának imádságát meghallgattad, és közbenjárására megadtad azt, amit emberi erőnek lehetetlen volt elérni, küldj segítséget szükségeinkben, hogy mindnyájan megtapasztaljuk, miként jutalmazod az alázatosakat, veszed oltalmadba az elhagyottakat, és válsz erősségévé a benned bízóknak. Ámen.”

(Berényi Kornélia)