(Fotó: Szalai Erika)

A Karvától Párkányig vezető kerékpárút újonnan épült 12,31 kilométeres szakaszának ünnepélyes átadására került sor ma, június 6-án, csatlakozva az európai jelentőségű dunai kerékpárúthoz, amely a kontinentális EuroVelo6 része – hangzott el a mai átadón.

Domin István (Magyar Szövetség), Izsa polgármestere, egyúttal a Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás elnöke elmondta, a kerékpárutat a társulás vezetése alatt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország együttműködési program támogatásával kivitelezték. A projekt teljes költségvetése meghaladta a 4,2 millió eurót, amelyből az ERFA támogatás közel 3,6 millió euró.

Az ünnepélyes szalagátvágáson jelen volt Branislav Becík (Hlas), Nyitra megye elnöke. Csenger Tibor (Magyar Szövetség) alelnök, Farkas Iván, a Magyar Szövetség Megyei Képviselőcsoportjának elnöke, Muzsla polgármestere, Orosz Örs (MSZ), a megye turisztikai és kulturális bizottságának elnöke, illetve több megyei képviselő.

(Fotó: Szalai Erika)

A Duna bal partján futó kerékpárutat közlekedési táblákkal, valamint pihenőhelyekkel is ellátták a beruházás során. Így Karvától Muzslán (Csenke településrész) át – az Ebedig tartó szakasznak köszönhetően – kerékpárral lehet eljutni egészen Párkányig. A beruházástól a határ menti térség gazdasági fejlődését remélik, amely jelentősen javítja annak megközelíthetőségét, továbbá hozzájárul a célterület turisztikai vonzerejének növeléséhez is.

A projekt emellett egyedülálló lehetőséget jelent a szlovák–magyar határon átnyúló kapcsolatok és a kölcsönösen előnyös együttműködés erősítésére is.

(Fotó: Szalai Erika)

Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke beszámolt róla, hogy a hosszú távú stratégiai tervek szerint befejeződtek már a Nyitrától Nyitracsehiig tartó szakaszok, illetve Kiscétényig is elkészült már egy 12 kilométeres bicikliútszakasz, valamint a megyeszékhely és Lapásgyarmat között fekvő kerékpárúthoz a közeljövőben csatlakozik Verebély község, amely önerőből építi meg a hiányzó szakaszt.

Mint mondta, elkezdődtek már a munkálatok az Érsekújvárt és Naszvadot összekötő kerékpárúton, amelyre egyelőre csak megyei források állnak rendelkezésre. Készen vannak a Naszvad–Martos kerékpárút tervdokumentációi is, mely szakasz építését a megye az Integrált beruházási programból finanszírozza majd. Megemlítette, szintén elkészült a Vágsellye és Gúta közti kerékpárút tervdokumentációja, ennek Vágsellye felőli része már meg is épült. A megye célja, hogy egészen Komáromig megépüljön ez a szakasz.

(Fotó: Szalai Erika)

Orosz Örs, a megyei kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke úgy fogalmazott, régi adósságot törlesztenek a kerékpárút ezen szakaszának átadásával, amely a közel 3000 kilométeres nemzetközi kerékpárút hiányzó, közel 13 kilométeres szakasza. Véleménye szerint nem véletlen, hogy éppen Dél-Szlovákiában hiányzott ez a szakasz, hiszen jellemzően alulfejlesztik ezt a régiót. Aláhúzta, az állam feladata lett volna ennek a projektnek a támogatása, amelyet most is helyi polgármesterek vállaltak fel, annak érdekében, hogy a régió fejlődjön – emelte ki a polgármesterek szerepét a kerékpárutak megépítésében. Megjegyezte, a Komárom–Karva közti 30 kilométeres szakaszt Dunamocs község polgármestere, Banai Tóth Pál pályázta meg és építette meg annakidején. Most pedig Izsa polgármestere és az általa vezetett társulás az – melynek tagjai a környező települések és maga Nyitra megye is –, amely sikeresen pályázott és megépítette ezt a hiányzó szakaszt.

(Szalai Erika)