Dr. Fazakas Sándor magyar református teológus, a Debreceni Egyetem Református Hittudományi Karának szociáletika professzora megkapta a Protestáns Egyházak Uniójának (UEK) Karl Barth-díját. 

Volker Jung, az UEK elnöke és a hessen-nassaui egyház elnöke szombaton, június 8-án este adta át Fazakas Sándornak a díjat a frankfurti (Oder) Keresztyén Találkozónapon.

Fazakas professzor példa arra, hogy „mi történik, ha valaki Barth-on túl gondolkodik Barth-ról” – mondta Michael Beintker teológus laudációjában.

A kommunista diktatúra idején a Magyarországi Református Egyház a szocializmust az evangéliummal összeegyeztethető társadalmi formának tekintette, és Barthra hivatkozott.

“Fazakas professzor újra és újra bebizonyítja, hogy ez tévedés, s Barth-tal visszaélve használták ezt az értelmezést” – mondta Beintker.

A 10 000 eurós Karl Barth-díjat 37 év óta kétévente ítélik oda Karl Barth (1886-1968) svájci református teológus emlékére, akit a 20. század protestáns “egyházi atyájának” tartanak tartalmilag és terjedelmileg is rendkívüli, hatalmas életműve miatt.

100 évvel ezelőtt a teológia új korszaka kezdődött el Barth munkálkodásával, az Ige teológiájának, a dialektikus teológiának máig ható koncepciózus időszaka.

Szellemi befolyása a világprotestantizmusban olyan erőteljes volt, hogy főként a robbanásszeűen növekedő dél-koreai reformátusságra, de más nemzeti egyházakban is tartósan érvényesült. A Kárpát-medencei magyar teológiára is. Emlékezetes marad kolozsvári látogatása is ottani szellemi követőinél az 1930-as években.  Az 1945 utáni magyarországi látogatásán arra biztatta a vezetőket, hogy ne szegüljenek ellen a kommunizmusnak, 1956-ról azonban hallgatott, nem ítélte el nyilvánosan a totális diktatúrát.

Mindazonáltal:

„Barth figyelmesen kereste annak lehetőségét, hogy lekövesse Isten országának mozgását, és megfeleljen az isteni működés dinamikájának, miközben végig arra összpontosít, hogy Krisztust kövesse. Ezért marad ez a teológia az egyház számára és azon túlmenően a nehéz társadalmi és kulturális változások között példaértékű és úttörő: lelkesítő és Lélektől áthatott teológia” (Michael Welker).

A korábbi díjazottak között van Eberhard Jüngel (1986), Wolfgang Huber (2012), Michael Welker (2016), Michael Beintker (2020), Katherine Sonderegger (2022) és Johannes Rau volt német szövetségi elnök (2004). Az UEK tizenkét regionális egyházat foglal magába a Németországi Protestáns Egyházon (EKD) belül, különösen azokat, amelyek református vagy egyesült, uniált hagyományokkal rendelkeznek.

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)