A szőgyéni delegáció tagjai a Mindszenty téren, a Szőgyéni emlékkeresztnél (Fotó: Berényi Kornélia)

A nemzeti összetartozás napján Tata Város Önkormányzata évről évre tisztelettel adózik a békediktátum áldozatai: a jogfosztottá vált, megalázott milliók, a szétszakított családok, és kisebbségi sorsba született utódaik előtt és együtt emlékezik a határon túli magyar testvértelepülések küldöttségeivel, akik a felvidéki Szőgyénből, az erdélyi Szovátáról és a délvidéki Magyarkanizsáról érkeztek a közös testvérvárosba.

A delegáció és vezetői: Méri Szabolcs polgármester Szőgyénből, Nagy László önkormányzati képviselő Szovátáról, Csányi Tamara a magyarkanizsai Jovan Jovanovity Zmaj Általános Iskola igazgatóhelyettese, valamint Tata város díszpolgárai, Berényi Kornélia, Szarka Andrea, Smídt Róbert Szőgyénből és Nyilas Leonov Anita Magyarkanizsáról.

A testvértelepülések összetartozását jelképező szimbólummal: Méri Szabolcs, Szőgyén, és Michl József, Tata polgármesterei, valamint Nagy László, Szováta, és Csányi Tamara, Magyarkanizsa képviseletében (Fotó: Tata Város Önkormányzata)

A városi programok sora reggel a Kossuth téren kezdődött, ahol félárbocra eresztették az Országzászlót, majd délután a Mindszenty téren, a Szőgyéni emlékkeresztnél, valamint a Nemzeti összetartozás terén található emlékműnél folytatódott.

Ezt követően a polgármesteri hivatal dísztermében idén is összeillesztették azt az alkotást, ami Tata és Kárpát-medencei testvértelepüléseinek összetartozását jelképezi.

Egy Babits Mihály idézet, a „Nem holt rög, hanem élő lélek” felirat került a műre, melyet Smídt Róbert szőgyéni fafaragó készített, s öt részből áll: a művész szándékai szerint a középső elem jelképezi az anyaországot, azaz a csonka Magyarországot, az ezt körülölelő másik négy elem pedig Felvidék, Erdély, Délvidék és Kárpátalja jelképe.

A nemzeti összetartozás napján a Tatára érkező szőgyéni, szovátai és magyarkanizsai delegációk minden esztendőben hazavisznek egy-egy elemet az alkotásból, majd a következő év június 4-én az összetartozás jelképének darabjait visszahozzák, hogy ha egy kis időre is, de ismét összeállhasson Smídt Róbert alkotása, melyet Tata polgármestere összeköt egy nemzeti színű szalaggal, ezzel is jelképezve a nemzet egységét.

Michl József, Tata polgármestere ünnepi beszédet mond (Fotó: Tata Város Önkormányzata)

A tatai megemlékezések helyszínein az elszakított országrészek testvértelepüléseinek képviselői mondták el gondolataikat: az Országzászlónál Csányi Tamara, a Mindszenty téren található Szőgyéni emlékkeresztnél Méri Szabolcs, a Nemzeti összetartozás terén pedig Nagy László.

A Nemzeti összetartozás emlékműve előtt Michl József, Tata polgármestere beszédében így fogalmazott: „Minden ország önmaga lényegével kell, hogy azonos maradjon, ha élni akar. A Nyugat országai, azok politikai, kulturális és oktatási vezetői, értelmisége, sorra adják fel önmagukat, egy egyébként átláthatóan hamis eszme oltárán. S persze nemcsak önmagukat, hanem ezzel saját nemzetüket is. Szabadjára engedték a szellemet a palackból, és csak lassan jönnek rá, mekkora veszélyt hoznak a lépéseik” – mondta a polgármester.

Emlékoszlop a Nemzeti összetartozás terén, Smidt Róbert szőgyéni fafaragó alkotása (Fotó: Berényi Kornélia)

Majd befejezésül hangsúlyozta:

„A nemzet a teremtés alkotása. A teremtés munkájához pedig nekünk az egymás közötti béke létrehozásával és fenntartásával kötelező hozzájárulnunk.

Ha kilépünk a teremtés köréből, meghasonlunk önmagunkkal. Ha Istennek képzeljük magunkat, tönkretesszük mindazt, amit körülöttünk a teremtés épített. Éppen ezért, ilyenkor június 4-én azoknak, akik ebben a meghasonulásban nem tudtak más döntést hozni, csak azt, hogy a másikat feldarabolják, keresztfára és akasztófára küldik, semmi mást nem tudunk üzenni, mint, hogy köszönjük, jól vagyunk, csak azért is élünk!”

Forrás: tata.hu

(BK/Felvidék.ma)