Testvértelepülés delegációi Tatán (Fotó:Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Nemzetünk nyelvének és kultúrájának megtartása érdekében, a közös testvérváros, Tata, számtalan programot szervez minden korosztály részére. A közös találkozásokon, amikor együtt van a szőgyéni, szovátai és magyarkanizsai küldöttség, barátságok születnek.

Legutóbb, mint ahogyan arról már hírt adtunk, az összetartozás jegyében Tata Város Önkormányzata összehívta az 1920-ban elszakított országrészek testvértelepüléseinek delegációit, így a június 4-ei emlékezést együtt töltötték, nem a szomorúság, de a reménység jegyében.

Michl József polgármester köszönti a testvértelepülések fiataljait (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidek.ma)

Európa térképének mai állása szerint a találkozóra Szlovákiából, Romániából és Szerbiából érkeztek a vendégek Magyarországra, ám, a konferenciák meghirdetett programja így hangzott: találkozik az anyaországi Tata, a felvidéki Szőgyén, az erdélyi Szováta és a délvidéki Magyarkanizsa felnőtt és ifjúsági csoportja abból a célból, hogy megismerjék egymás településeit, híres személyeit, hiszen egy nyelvet beszélnek, egy nemzethez tartoznak.

A nemzet egységét erősítő találkozón Michl József, Tata első embere, Bulányi György, tudós pap, piarista tanár mondását idézte:

„Csak amit ismerek azt szerethetem.”

Ennek az értelmében nyitotta meg a négy országot képviselő fiatalok műhelymunkáját, amikor tatai, szőgyéni, szovátai és magyarkanizsai fiatalok mutatták be azt a helyet, ahol élnek, és vetítéssel egybekötött ismertetőt tartottak a községük vagy a városuk nevezetességeiről, jelentős történelmi helyeiről.

Szőgyéni fiatalok mutatják be községüket (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Ez a találkozó egymás megismerésének első állomása volt, ami egy kvartet kártyalap létrehozását szorgalmazza. Ezt a jövőben tovább gondolják, megtervezik és az önkormányzatok segítségével kivitelezik, s melynek a neve a települések két kezdőbetűjét jelezve a TASZŐSZOMA Kvartet nevet viseli majd.

Hasonló témában találkoztak a felnőttek, akik helytörténeti konferencián ismerkedtek egymás lakóterületeikkel, helységeikkel. A „Nagyok” címet viselő program keretében a testvértelepülések, Tata, Szőgyén, Szováta és Magyarkanizsa képviselői két-két nevezetes személyt mutattak be, ismertetve jelentőségüket, munkásságukat, valamint személyiségük hatását és emlékezetük ápolását a helyi közösségekben.

Tata bemutatása (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Ezen a délutánon újra összeállt a történelmi Magyarország, hisz a bemutatott híres személyek a trianoni döntés előtt születtek, éltek, alkottak, dolgoztak, ki-ki a maga helyén, ott, ahová a Gondviselés rendelte őket, de volt köztük olyan is, aki megélte a szétszakítás tragédiáját.

A felnőttek részére szervezett konferencia résztvevői megismerték a 17-19. században Tatán élt Fellner Jakab építész (1722-1780) munkásságát, felidézték a Szovátán élt Domokos Kázmér katolikus püspök (1606-1677), és a magyarkanizsai Beszédes József vízépítő mérnök (1787-1852) személyiségét és munkásságát, valamint a szőgyéni Pathó Páll községi jegyző, nemzetőrkapitány (1795-1855) életének feltételezhető és bizonyítható eseményeit.

A délvidéki Magyarkanizsa község bemutatása (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A 19-20. század jeles személyei közül a Szovátán élő Sófalvi Illyés Lajos fürdőalapító (1839-1926) munkásságát mutatták be, míg Szőgyénből, Csongrády Lajos kántortanító, iskolaépítő (1843-1919) és a Csongrády-család jelentős szerepét ismerhette meg a hallgatóság. Tatáról Bláthy Ottó Titusz feltaláló (1860-1939) rendkívüli talentumát, míg Magyarkanizsáról Hermann Grünfeld üzletember (1864-1926) jelentős tevékenységét mutatták be az előadók.

Nemzetünk nyelvének és kultúrájának megtartása érdekében, a közös testvérváros, Tata, számtalan programot szervez minden korosztály részére. A közös találkozásokon, amikor együtt van a szőgyéni, szovátai és magyarkanizsai küldöttség, barátságok születnek.

Az erdélyi Szováta bemutatása (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Ezek a barátságok szellemi értelemben testvérekké teszik mindazokat, akik bár négy ország határain belül élnek, mégis egy nyelven beszélnek, egy nyelven álmodnak és imádkoznak.

A keresztény életmód kulcsfontosságú eleme a hálás szív, ezért hálánkat fejezzük ki, amikor Isten áldásaira reagálunk.

Középen Osgyáni Zsuzsanna, külkapcsolati referens (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Ilyen áldás a szétszakítottságban a testvérkapcsolat Tatával, melyet Szőgyénnel 27 éve, Szovátával 22 éve és Magyarkanizsával 12 éve ápol, és amelynek jelentős és sokrétű háttérmunkáját Osgyáni Zsuzsanna, Tata Város külkapcsolatokért felelős munkatársa végzi.

A helytörténeti konferencia előadói Tatáról, Szőgyénból, Szovátáról és Magyarkanizsáról (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A Biblia a hálához való megfelelő hozzáállásról, a barátságról, a testvériségről és a megpróbáltatások idejéről ezt mondja:

„Mindig szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.” (Példabeszédek 17,17)

Bizakodjunk, hogy ez a testvériség tovább szövődik Tata, Szőgyén, Szováta és Magyarkanizsa között, színessé és gyümölcsözővé válik, erősítve azokat a szálakat, melyek bizonyossá teszik azt, hogy összetartozunk.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)