Fotó: Jónás János

Az ország talán ma is legnagyobb létszámú iskolájában Párkányban, az Ady Endre Alapiskolában a múlt hét végén már 16. alkalommal került megrendezésre a Gyermekmosoly gála program.

A negyedik évfolyam tanulói búcsúztak idén az alsó tagozattól, a kilencedikesek pedig rövidesen az iskolájuktól. Ennek apropóján zenés, táncos, prózai összeállítással kedveskedtek a szülőknek, diáktársaiknak és tanítóiknak.

Ez a nap tele volt izgalmas programokkal, előadásokkal és meglepetésekkel.
A program a városi kultúrházban zajlott. A programot az iskola énekkara nyitotta meg, A tavaszi szél vizet áraszt c. népdallal, Janszó Orsolya vezetésével.

Az első részben a negyedik osztályos tanulók igen színes programmal kedveskedtek a közönségüknek. Énekkar, tánc, színpadi bemutató, versmondók, a négy osztályból valamennyien szerepeltek a színes, gazdag műsorban.

Fotó: Jónás János

Majd Bacsó Péter igazgató úr köszöntötte a megjelent vendégeket: Szabó Eugen polgármestert, Farkas Iván megyei képviselőt, a városi hivatal oktatási osztályának képviselőit, az iskola volt nyugalmazott igazgatóit, és az egyház képviseletében Ft. Fóthy Zoltán esperest, és Nt. Pólya Csaba lelkészt, valamint a megjelent közönséget.
Üdvözlő szavai után így szólt a megjelentekhez:

„Az ünnep az a nap, mikor az ember boldogságot talál a múltban és reményt a jövőben. Ezt a gondolatot testesítik meg, teszik megfoghatóvá számunkra a Gyermekmosoly gálaműsor mindenkori, iskolánk állandó csoportjaiban, vagy éppen önállóan tevékenykedő, tehetséges és sikereket elérő tanulói, valamint az elmúlt 9 évet lassan maguk mögött hagyó végzős osztályok, illetve a még öt évet maguk előtt tudó negyedik évfolyamos tanulóink. Általuk a múlt, a jelen és a jövő találkozik itt ma. Ők varázsolják ünnepivé e hétköznapot. Valljuk be őszintén, hogy tanulóinknak szükségük van a közös fellépés örömére és izgalmára, a siker szívet melengető, hatalmas energiákat felszabadító érzésére. Nekünk pedagógusoknak szükségünk van többek között a jól elvégzett munkából fakadó megelégedettségre, Önöknek pedig kedves szülők, nagyszülők a büszkeség érzésének megélésére.
Ha mindezt átvetítjük iskolánk falai közé, akkor könnyen rájöhetünk arra, mi jelentheti a kulcsot a mai fiatal generációhoz. Ha úgy gondolnánk, hogy egy új találmány, talán egy újabb okos eszköz, vagy éppen egy eddig nem létezett és most felfedezett elmélet az, akkor minden bizonnyal tévednénk. Egyszerűen a már évezredek óta, mondhatni génjeinkben létező, leghatékonyabb hajtóerőről, a motiváltságról, a motivációról van szó. A mai generációt nem könnyű motiválni, és ez érvényes az iskolai és otthoni környezetre egyaránt. A pedagógus társadalom és a szülői közösség együtt futja azt a versenyt, amelynek startvonalán ott van a technológiai eszközök nyújtotta vizuális élmény gyors és felületes örömforrása, a célban pedig ott van a gyermek sokrétű fejlődése, tartós figyelmének kialakítása, lelki kiegyensúlyozottsága, testi egészsége, megfelelő értelmi és érzelmi intelligenciája.
Természetesen a technológiák, újabban a mesterséges intelligencia adta lehetőségek lépten nyomon gyermekeinkkel vannak, ők ebbe születnek bele, nekik ez a normális. Nem tehetnek arról, hogy létezik egy erőteljes digitális tér. Emiatt nem is mondhatjuk, hogy jobbak vagy rosszabbak, mint a mi vagy nagyszüleik generációja volt annak idején. Inkább mások, mert mást is tudnak, mint amit mi tudtunk az ő korukban. Ez viszont fordítva is igaz. Mi is rendelkezünk olyan jellegű tudással, élettapasztalattal, ami példamutató és motiváló lehet számukra. Így jutunk el az eredeti gondolathoz, a motivációhoz, amit ebben az esetben kölcsönönös tanulásnak is nevezhetnénk. Ennek egyik alapfeltétele az iskolában és iskolán kívül együtt eltöltött, elegendő minőségi idő. Motiválható a mai kor gyermeke egy hiteles, nagy szaktudású, empatikus tanár által is, vagy éppen példamutató családi életet élő, következetes szabályokkal és azok követésével megfelelő kapaszkodót, biztonságos és kiegyensúlyozott családi hátteret biztosító édesanyával és édesapával. Egy másik motivációs lehetőség olyan készségek iskolai fejlesztése és támogatása az otthoni környezetben, mint pl. a kritikai gondolkodás, amely segít megkülönböztetni az értékest az olcsó utánzattól, a valódi és hiteles tartalmakat az álhírektől, a felületes és semmit mondó történeteket a tanulságos élettapasztalattól”

Rendezvényük egyik célja, hogy a kedves szülők betekintést nyerjenek az iskolában folyó tehetséggondozó munkába. Tanulóinknak a szakkörökön belül lehetőségük nyílik a művészetekkel való találkozásra.

A műsorokban szerepelt valamennyi versenyen díjazott, vagy részt vevő diák, szavalók, előadók, csoportok, a Pengetők citeraszakkör, az iskola zenekara az Adystreet. Majd a négy osztályban búcsúzó kilencedikesek szerepeltek színes, szórakoztató műsorral.

A programban a Gyermekeinkért és Iskolánkért Polgári Társulás Gyermekmosoly Díjra jelöltek ismertetése is szerepelt, mely díjat a ballagáson adják át.

A műsor befejező részében a negyedikesek és a kilencedikesek közös búcsúéneke hangzott fel.

(Dániel E./Felvidék.ma)