A versenyző diákok (Fotó: Vistan Bence)

Hagyományteremtő céllal rendeztek kreatív írásversenyt angol nyelven a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban és Alapiskolában. Az alapiskolák diákjai nagyon sok tanulmányi versenybe bekapcsolódhatnak, ám ezek között csak egy-két angol nyelvi verseny akad. Azok is jobbára azoknak kedveznek, akiknek már pici koruktól tökéletes a kiejtésük, szinte anyanyelvi szinten beszélik az angolt, és hibátlan a nyelvtanuk.

A Márai angol munkaközösségének tanárai és az iskola vezetősége azonban gondoltak egyet, és meghirdették a Story Zone elnevezésű vers- és történetíró versenyt. A Story Zone ugyanis nem a nyelvtan ismeretét, még csak nem is a sokat hangsúlyozott értő olvasás szintjének mérésére helyezte hangsúlyt, hanem a sokkal kevésbé fontosnak tartott alkotó írásra fókuszál. Senki a kassai iskolában tanítók közül nem hitte, hogy rajtuk kívül lesz olyan magyar tanítási nyelvű alapiskola, amelyiknek a Story Zone versenykiírása elnyeri a tetszését.

Legnagyobb meglepetésükre azonban Losonctól Királyhelmecig 28 háromfős csapat jött létre a következő iskolák tanulóinak részvételével: a losonci Kármán József AI és Óvoda, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola, a tornaljai Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola, a pelsőci Dénes György Alapiskola, a rozsnyói Református Iskolaközpont, a buzitai Alapiskola, a nagykaposi Erdélyi János Alapiskola, a királyhelmeci Gimnázium és a házigazda kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola.

A Story Zone verseny 2 kategóriában lehetett versenyezni. Az 1. kategória résztvevői az alapiskolák 5-7.évfolyamainak a diákjai voltak, míg a 2. kategóriában a 8-9. évfolyamosok versengtek egymással.

„Bemelegítésként” a csapatok a megadott szabályok szerint verset alkottak, angol nyelven. Majd a történetírás következett, amelyhez minden csapat kapott egy képet. Harmadik feladatként egy szóalkotó-szókincsbővítő feladatlapot is megoldottak a résztvevők.  Mindezek után a csapatok előadták a megírt történeteket. A versenynek ezen része különösen szívmelengetőre sikeredett, hiszen mindenki a legjobbat hozta ki magából, és a résztvevők megfelelő erősségű tapssal jutalmazták egymás produkcióját.

Az eredményhirdetés (Fotó: Vistan Bence)

A zsűri, amely tanárokból és egy kreatív írással foglalkozó reklámszakemberből állt a csapatok teljesítményének értékelésénél az eredeti ötletek megfogalmazását, valamint az előadás színességét jutalmazta. A verseny színvonala alátámasztotta, hogy a magyar tannyelvű alapiskolákban nagy hangsúlyt fektetnek az angol nyelv oktatására.  A legkreatívabb gyerekek a versírásnál mertek rímekben gondolkodni, illetve a történetírás és mesélés közben is mertek elrugaszkodni a már megszokott sémáktól. Akadtak, akik el is játszották a helyszínen megalkotott történeteket, de voltak olyanok is, akik 2 percben nyújtottak igazi stand-up élményt a közönségnek.

Az egyes kategóriák győztes csapatai szinte fej-fej mellett végeztek az összesítésben, és értékes angol nyelvű könyvjutalmak birtokában térhettek haza.

Mit lehetne ehhez még hozzátenni? Remélik az angol nyelvet tanító tanárok a Máraiban, hogy igaz a mondás: aki idegen nyelveken beszél, annak a saját anyanyelvével is mély kapcsolata van!

(Chovan Lilla/Felvidék.ma)