Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

  • Ez az event elmúlt.

Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázata

PrintFriendly and PDF

2020. 01. 13. - 2020. 05. 01.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni és magyarországi egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak az alábbiak szerint.

1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázat kiírásával ösztönzi a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő külhoni fiatalok
kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedését.

2. A pályázat célja, hogy a külhonban tanuló egyetemista, valamint pályakezdő fiatalok újabb ismereteket szerezzenek a kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat.

3. A pályázatra vonatkozó tartalmi és formai követelmények a következők:
Pályázni elsősorban a külhoni magyarsággal, valamint Európa hagyományos nemzeti
közösségeivel kapcsolatos – 25.000 és 45.000 közti karakter hosszúságú – jogi, illetve
társadalomtudományi elemzéssel lehet. Ennél rövidebb tanulmányokat nem, hosszabbakat
pedig csak indokolt esetben fogadunk el. Az idei évben az alábbi súlyponti témák
feldolgozását ajánljuk az érdeklődők figyelmébe:

Aktualitások
• Trianon 100 – A kelet- és közép-európai népek együttélésének kisebbségjogi vetületei
száz év távlatából
• Nemzetbiztonság vs. jogbiztonság – Hogyan sérülnek az alapvető emberi- és kisebbségi
jogok a nemzetbiztonság fenntartására való hivatkozással?
• Kisebbségi jogok és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai
• A civil szervezetek szerepe és lehetőségei a kisebbségi jogvédelemben
• A nemzeti kisebbségek ellen irányuló gyűlöletbeszéd, gyűlöletbűncselekmények

Oktatás, nyelv, kultúra
• Nyelvhasználati jogok a kisebbségi médiában
• Nyelvhasználati jogok az állami és önkormányzati hivatalokban
• Nyelvhasználati jogok a bírósági eljárásokban
• Kisebbségi szórványközösségek nyelvi revitalizációja
• Iskolai szegregáció, nyelvi diszkrimináció és a magyar nyelviség fenntartásának
aktuális problémái
• Kéttannyelvű oktatás: az asszimiláció előszobája, vagy a nemzeti kisebbségek sikeres
társadalmi integrációjának eszköze?
• Tankönyvpiaci beavatkozások, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni diszkrimináció
egyik formája

A kisebbségvédelem nemzetközi vetülete
• A kisebbségi jogérvényesítés diplomáciai- és lobbilehetőségei a Nemzetközi
Szervezetek viszonylatában
• Nemzetállamok reneszánsza az újjá formálódó Európában: új kihívások a kisebbségi
érdekérvényesítés számára
• Kisebbségvédelem a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság esetjogában
• Kisebbségvédelem az Európai Unió Bíróságának esetjogában
• Az Európai Ombudsman és a kisebbségvédelem
• Kisebbségi ügyek az Európai Parlament szakbizottságai előtt
• Az EBESZ ajánlások kisebbségvédelmi dimenziói
• A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése az Európai Unió Alapjogi

Ügynökségének tevékenységében
• A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése a Velencei Bizottság tevékenységében
• A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése a Rasszizmus és Intolerancia elleni
Európai Bizottság (ECRI) tevékenységében
• Az Európai Unió nyelvi- és kulturális sokszínűségének fenntarthatósága
• Uniós jog és a nemzeti kisebbségek védelmének kapcsolata (hivatkozási pontok,
lehetőségek)
• Milyen hatással van a migrációs válság a hagyományos nemzeti közösségek
érdekérvényesítési lehetőségeire?

A kisebbségi kérdés gazdasági dimenziói
• Fejlesztéspolitika, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni sajátos diszkriminációs
eszköz
• Decentralizáció és gazdaságfejlesztés: autonómiakoncepciók gazdasági vonatkozásai és
megvalósulásuk gazdasági hatásai
Pénzügyi autonómia a határon túli magyar térségekben. Valóban nettó befizetői-e a magyar
többségű térségek a központi költségvetéseknek?

4. A pályázat beküldésének módja:
A pályázatokat doc, vagy docx formátumban, elektronikus levélben kérjük benyújtani a
jogvedo.intezet@kji.hu címre.

5. Máshol már megjelent pályamunkákat, valamint diplomamunkákat nem fogadunk be.

6. Fenntartjuk a jogot, hogy az esetleges visszaélések miatt a beérkezett pályamunkákat
plágiumkeresővel vizsgáljuk át.

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 1, 17:00 óráig. A határidő után
beérkező pályamunkákat nem áll módunkban kiértékelni.

8. A beérkezett pályázatok díjazásáról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának
tagjai 2020. április 15-e után 14 napon belül hozzák meg döntésüket, a pályamunkákban
feldolgozott témák újszerűsége és tudományos hozzáadott értéke alapján.

9. A legjobban sikerült pályázatokat Kisebbségi Jogvédő Intézet – a pályázó́ nyilatkozatától
függően – az Intézet honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, valamint
megjelentetheti az Intézet kiadványaiban. Ebben az esetben fenntartja a jogot a kéziratok
nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek egységesítésére, illetve a tipográfia
kialakítására. A módosításokat minden esetben egyeztetjük a szerzővel.

10. A nyertes pályázókkal a Kisebbségi Jogvédő Intézet szerződést köt az elkészített pályamű díjazása céljából.

11. A díjazás mértéke:
I. helyezés: 110.000 HUF
II. helyezés: 90.000 HUF
III. helyezés: 70.000 HUF.
A Kuratórium tagjai különdíjat és/vagy különdíjakat is megállapíthatnak.

12. A díjazottak az elismerő oklevelet átvehetik ünnepélyes keretek között is a Kisebbségi
Jogvédő Intézet által 2020 nyarán szervezett nyári egyetemeken.

Budapest, 2020. január 8.
Csóti György
igazgató

Részletek

Kezdés:
2020. 01. 13.
Vége:
2020. 05. 01.
Esemény Category:
Esemény Tags:
MEGOSZTÁS