Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

 • Ez az event elmúlt.

Nyilvános felhívás a dunaszerdahelyi székhelyű, regionális, nemzetiségi jellegű színház megalapítása koncepciójának kidolgozására

PrintFriendly and PDF

2018. 12. 21. - 2019. 03. 31.

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Hivatala nyilvános pályázatot hirdet    dunaszerdahelyi székhelyű, regionális, nemzetiségi jellegű színház megalapítása koncepciójának kidolgozására 

A felhívás célja

Dunaszerdahely vonzáskörzetében körülbelül 150 ezer magyar nemzetiségű polgár él, akik a legközelebbi magyar nyelvű színházi bemutatókat Komáromban és Győrben tekinthetik meg.  A színházalapítás szándéka a kultúrák kölcsönös inspirációján és gazdagításán alapszik.  A színházalapítás célja a magyar közösség kultúrájának gazdagítása a Nagyszombati kerületben, továbbá teret biztosítani a kulturális értékek cseréjének regionális, országos és nemzetközi viszonylatban.  Ez a szándék a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat szubrégiók kulturális infrastruktúrája fokozatos, koncepciózus építésének gondolatából indul ki.

A felhívás megjelentetőjének követelményei

A felhívás a színházkultúra területén jártas természetes és jogi személyek számára készült.

Részvételi feltételek:

 • a szlovákiai színházi környezet ismerete
 • informáltság a helyi összefüggésekről, helyi és regionális viszonyok ismerete
 • szakmai háttér (szerzői/társszerzői/színházi, művészeti, kulturális szakemberekkel történt konzultáció)
 • legalább ötéves gyakorlat kulturális tevékenység terén (a színházi tapasztalat előny)
 • erkölcsi feddhetetlenség

A benyújtott koncepcióval kapcsolatos elvárások:

A koncepció legfeljebb 15 normaoldal terjedelemben meg kell, hogy határozza a regionális színház működésének alapvető paramétereit a következő témakörökben:

 • műsorszerkezet és művészi tevékenység
 • székhely és műszaki háttér
 • üzemeltetés és finanszírozás

Értékelési kritériumok

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat és a szakmai nyilvánosság képviselőiből álló szakmai bizottság a beadott pályázati anyagokat a következő kritériumok alapján bírálja el:

 • a javasolt koncepció minősége és egyedisége, valamint hozadéka a régió számára
 • műszaki és pénzügyi megvalósíthatósága
 • hosszú távú fenntarthatósága
 • a pályázó elismertsége

A győztes koncepció megalkotója 1000,- € pénzbeli jutalomban részesül.

A győztes koncepció megtárgyalásra kerül a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Hivatalában és esetleges megvalósításáról a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.  

A benyújtás határideje: 2019. 03. 31-ig (a postai bélyegzőn szereplő, illetve a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat iktatójának dátuma)

A beanyújtás helyének postai címe:      

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

Odbor kultúry a športu

Starohájska 10

917 01 Trnava

 A dunaszerdahelyi regionális, nemzetiségi jellegű színház megalapításának koncepcióját zárt borítékban a fenti címre kell elküldeni, vagy a hivatal iktatójába kézbesíteni „NEOTVÁRAŤ – Koncepcia divadla Dunajská Streda“ megjelöléssel.

Részletek

Kezdés:
2018. 12. 21.
Vége:
2019. 03. 31.
Esemény Category:
MEGOSZTÁS