Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

  • Ez az event elmúlt.

Testvér-települési programok és együttműködések

PrintFriendly and PDF

2016. 03. 31.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

A pályázat célja:

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.

A pályázati felhívás tárgya:

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása. Ezen belül:
– meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria – önkormányzatai között,
– a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
– a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása,
– a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása
új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.

Támogatható kiadások:

A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai)

Nem támogatható kiadások:
– egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
– beruházások és egyéb tárgyi eszközök beszerzése;
– késedelmi kamat, bírság;
– alkohol, dohányárutermékek költségei.

Pályázásra jogosultak köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:magyarországi települési önkormányzat.

Partnerek száma: A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli településsel együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.

A megvalósítandó programok helyszíne: a tevékenységeket a programban/projektben részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikében kell megvalósítani.

A pályázat megvalósítási paraméterei:

– Megvalósítási időszak: 2016. május 1. – 2017. április 30.

– A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2016. március 1.

– Benyújtási határidő: 2016. március 31., 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

– Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2017. május 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

A teljes pályázati kiírást ITT>>> találják.

Részletek

Dátum:
2016. 03. 31.
Esemény Category:
MEGOSZTÁS