25.2 C
Bratislava
26 C
Dunajská Streda
22 C
Banská Bystrica
20 C
Košice
1 EUR: 312 HUF
1 EUR: 1.12 CZK

Múltidéző

Az első részben arról szóltunk, hogy milyen értesülések alapján írta meg Mikszáth Kálmán a Különös házasság című regényét. Most a dokumentálható valóság következik. Lássuk, mit...
A műemlékvédők és történészek szerint rendkívül értékes leletet találtak egy Privigye környéki templom restaurálása során. A Nedozser-Brezány (Nedožery-Brezany) községben levő Szent Ilona katolikus templom...

195 éve született Duka Tivadar

Akik kiérdemelték, hogy a lexikonok hasábjain feltüntetésre kerüljön a nevük, általában egy területen alkottak maradandót. A mai nap hőse egy olyan felvidéki személyiség volt, aki élete során több mindenben nyújtott olyan sokat, hogy az utókor széles munkásságából nem szokott egyet sem kihangsúlyozni, hanem orvosként, katonaként, tudományos kutatóként egyaránt kalapot emel emléke előtt. Ő volt az, aki szorgalmával hozzájárult ahhoz, hogy a világ behatóbban is megismerhesse a tibetológia atyját, Kőrösi Csoma Sándor székely-magyar nyelvtudóst.

Kétszázhetvenöt éve született Hannulik János piarista teológus, Magyarország Horatiusa

A XVIII–XIX. század Felvidékről indult megannyi jeles egyházi személyiségei közé tartozik Hannulik János Krizosztom, „a piarista rend magyarországi testületének egyik legkiválóbb tagja” (Szinnyei J., 1894:436. l.), a kor neves latin nyelvű költője. „Jeles tehetségét a külföld is méltányolta, midőn a tudományos folyóiratokban elismeréssel írtak róla s több tudós társaság tagjai sorába választotta.”

Protestáns gazdasági csodák a történelemben (3.)

Kevés olyan írásra akadtam az elmúlt években, mely akkora izgalommal és érdeklődéssel töltött volna el, mint Roman Sheremeta és Vernon Smith írása, melynek címe:...

A magyar kulturális élet újraszervezése, irányítása a Csemadok és a Népművelési Intézet által 1949(1956)-1995-ig...

A Csemadok Központi Bizottsága kiemelt feladatként kezelte a tánc- és énekkari mozgalom szervezését. A helyi szervezetek és a szépen gyarapodó magyar tanítási nyelvű alap-...

Helytörténeti előadás a trianoni döntésről és annak lévai visszhangjáról

Június 16-án a lévai Reviczky Házban került sor a Reviczky Társulás berkein belül működő Léva és vidéke helytörténeti szakosztály immár 110. helytörténeti előadására, melynek témáját a trianoni döntés 100. évfordulója adta.

Száztíz évvel ezelőtt hunyt el Mihalik Dániel festőművész

Száztíz évvel ezelőtt e napon hunyt el Mihalik Dániel festőművész, Székely Bertalan és Lotz Károly tanítványa, a Szolnoki művésztelep egyik alapítója. A festőművész 1869. december...

Trianon 100 – virtuális fotógaléria a Magyar Nemzeti Múzeumtól

A Magyar Nemzeti Múzeum a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából kiállítást rendez az 1920-ban elszakított országrészek kulturális, művészeti kincseinek fotóiból. A tárlat a...

1703. június 16-án kezdődött a Rákóczi-szabadságharc

A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711)a török uralom alól felszabadult Magyarország első jelentős szabadságharca volt a Habsburg abszolutizmus ellen. A II. Rákóczi Ferenc vezette küzdelem a rendi kiváltságok...

Protestáns gazdasági csodák a történelemben (2.)

Mielőtt bárki elfogultsággal vádolna meg, bár még ezt is vállalom a jó és értékes ügyért, az újkori protestáns gazdasági csodák indoklásaként közlöm a következő...

Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában

Milyen gazdagnak tarthatjuk magunkat mi, magyarok olyan személyiségekben, akiknek erkölcsi példája túlmutat saját közösségükön! Ilyen nagyság volt Márton Áron erdélyi püspök, akiről Emberkatedrális címmel...

Dr. Jankovics Marcell: Az élet nomádja lettem 1883

Ebben a részben elbúcsúzik a gárdospusztai birtoktól, melyen bár csak 9 évet élt, de ez az időszak ennek ellenére az egész életét végigkíséri.

A Szondi-emlék Választmány

A  Szondi-kultusz Hont megyei ápolása részben a – honlapunkon is –  többször említett Pongrácz Lajos nevéhez fűződik. A Hont megyei Kaszinó Társulat 1860. október 2-án...