Címke: Gulág

A kukoricalepény, ami egy királyságot ért

Orvosunk, Dr. Fiedler szerencsésen túlélte a flekktífuszjárványt, s így egész oroszországi tartózkodásunk alatt őrangyalunk maradt.

Sírjaikat keresni a kaukázusi hegyekben hiábavaló

Mi, akik tudtunk szlovákul, a legjobban értettük az oroszokat, s ők is minket. Ezért megbíztak, hogy szervezzünk valamiféle alakulatokat, s vezessünk be katonai rendet....

A tetvek hozták a halált, sziszifuszi harc a flekktífusz hordozóival

Körülbelül 800 ember „megetetése” után a szakácsok kijelentették, hogy a többi 1000 ember számára nincs étel. Ekkor jöttek rá a tisztek, hogy a mi transzportunknak egy nagyobb táborba kellett volna mennie az Urálon. A Kaukázusra tévedésből kerültünk, de most már itt kellett maradnunk.

A Kaukázus-hegység jövendőbeli börtönünkké vált, sőt néhányak sírhelyévé

Másnap már teherautóra raktak, mint a marhákat, s vándoroltunk Lengyelország felé. Útközben csehszlovák katonákkal találkoztunk, akik megpróbáltak rábeszélni, szökjünk meg, mert élve nem kerülünk haza.

Nincs menekvés: mindnyájan csapdába kerültünk!

Folytatjuk a gulág borzalmairól szóló emlékiratot, amelyet Németországban adtak ki, s Flórián László igyekszik Pásztor Géza sorait az eredeti szöveghű fordításában közreadni. 1944 őszén járunk...

„Izvenyitye, agyin klop…” – Akik megjárták a gulág poklát

Apámat, dr. Flórián Lászlót a háború végén, 1945. március 6-án civilként valamilyen ürüggyel berendelték akkori lakhelyén, Késmárkon a katonai parancsnokságra (NKVD?), s családja (felesége...

„Muszkaföldön“ – tapssal jutalmazták a dokumentumfilmet

A Fórum Kisebbségkutató Intézet által készített „Muszkaföldön“ című filmet a Komáromi Szalon rendezvénysorozat részeként mutatták be a közönségnek.

Soha többé kényszermunkát!

A Lejt-e kelet felé Európa? című konferencia elején a Szepsi Férfi Dalárda lépett fel. Az előadássorozatot Bitay Levente, Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzulja nyitotta meg, aki már tartalmas bevezetőjében hozzászólt a konferencia témaköréhez.

Újraavatták Esterházy János szobrát Királyhelmecen

Esterházy János szobrának az újraállítása és születésének 115. évfordulója alkalmából november 23-án ünnepi rendezvényt tartottak Királyhelmecen a Bodrogközi Magyar Közösség Házában (BMKH). Megemlékeztek a "malenkij robot" elhurcoltjairól, valamint az 56-os forradalom és szabadságharc hőseiről is.

Vissza kell adni a „málenkij robot” áldozatainak a méltóságát

November 25-e a Szovjetunióba elhurcolt magyar politikai foglyok és kényszermunkások emléknapja. Magyarországon Gulág-emlékévet hirdettek, s Gulág-emlékbizottság alakult, hogy hozzásegítsen a múlt és a jelen...

Képriport: Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 c. kiállítás Rimaszombatban

A Veritas Történetkutató Intézet karöltve a budapesti Magyarság Házával, a Bethlen Gábor Alapkezelő zrt. támogatásával a Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 címmel november 24-én...

Kisgéresen avatták fel a málenkij robot központi emlékművét

A kisgéresi községi önkormányzat és a Fórum Kisebbségkutató Intézet közösen szervezte meg a Felvidékről a szovjet munkatáborokba elhurcoltak központi emlékművének a felavatását és a...

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei