Események betöltése
Események keresése

Esemény nézetének navigációja

Korábbi Események › Pályázat

Események List Navigation

2016. december

Fiatal oktatói ösztöndíj határon túliak számára

2016. 12. 21.,08:00 - 2017. 01. 20.,12:00

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2016/2017-es tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára. A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrás Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel (a továbbiakban: ELTE) együttműködve dolgozta ki, a pályázatot a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Szabadkai CMH Iroda, a…

Tudj meg többet »

Arany 200! – Arany-reflexiók

2016. 12. 24. - 2017. 02. 15.

Arany János életműve mindannyiunk büszke öröksége, nyelvünkbe, tudatunkba ivódott élő szellemi hagyaték. Az Országos Széchényi Könyvtár Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából 200 kortárs költő Arany-reflexióit, parafrázisait, tematikus megverseléseit tervezi KÉZIRATOS formában összegyűjteni! A jelentkezési határidő február 15. Az Országos Széchényi Könyvtár 2017 folyamán – csatlakozva az Arany Emlékév országos és határon túli rendezvényeihez – egész programsorozattal készül. Ennek középpontjában (sok egyéb esemény, országos szavalóverseny, konferencia és könyvbemutatók mellett) egy emlékkiállítás nyílik 2017 májusában a Nemzeti Könyvtár Ereklyetér kiállítóterében, mely tárlatnak központi…

Tudj meg többet »
2017. január

“És zeng apáink drága nyelve!” – felvidéki református szavalóverseny

január 2. - január 31.

A reformáció hatására Magyarországon megnövekedett a nyelv szerepe és virágba borult az anyanyelvi kultúra. Már a 16. században sajátos irodalmi műfajok jöttek létre, iskolák és nyomdák nőttek gombaszám az országban. Megerősödött a nemzeti tudat, a nemzeti egység, a nemzeti szellemű kultúra gondolata. Ezt az örökséget ápolva, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a reformáció 500. évfordulója alkalmából szavalóversenyt hirdet a felvidéki magyar református gyülekezetek, református alap- és középiskolák diákjai számára. Jelentkezési határidő január 31. A szavalóversenyre protestáns, magyar költők és írók…

Tudj meg többet »

Reformáció 500: A zenei játék 1. fordulója

január 2. - február 10.

A reformáció 500. évfordulójának évében az Egyházzenei Osztály egy játékot indít, amellyel szeretnének minél több olvasóban felkelteni a kíváncsiságot a református énekkönyv énekei iránt. Az első forduló kérdéseinek megfejtését a casovia@gmail.com címre kell elküldeni február 10-ig. A vetélkedő kérdései a hazai és a külföldi reformáció zenéjét és annak hatását helyezik a középpontba, a reformátorok és szellemi utódaik életének eseményeire, helyszíneire és műveire kérdeznek rá. Havonta hét kérdésre kell választ adni tíz hónapon keresztül. A játék célja, megmutatni a reformáció ma élő, hitüket…

Tudj meg többet »

IV. Üzleti terv készítés verseny

január 5. - január 15.

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának Hallgatói Önkormányzata immáron negyedik alkalommal hirdeti meg a középiskolások számára az Üzleti terv készítés versenyt. Jelentkezési határidő január 15. Egy előre megadott struktúrában – a CANVAS üzleti modell alkalmazásával – prezentálhatják az üzleti elképzeléseiket. Az üzleti tervezés a külső körülmények kezelése, az összefüggések átlátása, az egyedi jellemzők, a stratégiai szemléletmód és a jövőre vonatkozó előrejelzés miatt nagy kihívást jelent. Egy üzleti terv készítése az egyik legegyedibb feladat, amellyel életünk során…

Tudj meg többet »

„A magyar kultúráért és oktatásért” – BGA központi pályázati felhívása

január 18. - február 16.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint: A pályázat célja: Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.…

Tudj meg többet »

„A Lantos” folklór zenei pályázat

január 20. - február 2.

 Az Esztrád Színház az Arany János bicentenárium évében hirdeti meg az Arany János bicentenáriumi folklór zenei pályázatot. A pályázatra határon túliak jelentkezését is várják. Határidő március 6. Arany János epikai és lírai költészetből választott mű népzenei vagy népzenei alapokról építkező könnyűzenei feldolgozásokat várnak a pályázatkiírók. A pályázat célja Arany János sokoldalú költészetének bemutatása, az élő, magyar népzene és a pódium műfaj népszerűsítése. A versek, balladák belső ritmikája, egyenletes lüktetése lehetővé teszi progresszív zenei feldolgozásukat is. Arany János bravúros nyelvi formáival,…

Tudj meg többet »

Esztrád Művészeti Ösztöndíj

január 23. - február 1.

Az Esztrád Színház és az European-American Cultural Institute pályázatot hirdet fiatal színész, musicalszínész, színházrendező és táncművész részére. Az Esztrád Színház kategóriánként minden évben eggyel több pályázót részesít az általa kiírt ösztöndíjban, így 2017-ben 8 fiatal művész nyerheti el az egy évre szóló támogatást. A pályázat szakmai lebonyolítója az Esztrád Színház. Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiatal művészeknek a pályakezdéshez segítséget nyújtson. Pályázhatnak: Színházban dolgozó, színészként, musicalszínészként, színházi rendezőként és táncművészként alkotó művészek, akik eddigi tevékenységükkel már bizonyították kiemelkedő képességüket a…

Tudj meg többet »
2017. február

Felhívás a 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve nyitórendezvényére

február 3. - február 15.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Magyar Állandó Értekezlet 2016. december 1-jei plenáris ülésének döntése értelmében 2017-ben meghirdeti a 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások évét. Nyitórendezvényükre külhoni magyar családi vállalkozások jelentkezését várják, amelyekre az alábbi szempontok közül legalább kettő érvényes: két vagy több családtag tulajdonrésszel rendelkezik a vállalkozásban (akár házastársak, akár testvérek, akár leszármazottak) – a tulajdonosi jogok az alapító vagy annak közvetlen családtagjai birtokában vannak; a család tagjai részt vesznek a vállalkozás irányításában; jellemző a családtagok aktív bevonása a…

Tudj meg többet »

Ünnepi rajz- és esszépályázat

február 8. - február 20.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet rajz – és esszéíró pályázatot hirdet a Kárpát-medencei fiatalok számára a magyar címer és zászló megünneplésére. I. A magyar zászló és címer ünnepe A zászlók és a címerek egy közösség és annak összetartozásának jelképei. Számunkra, magyar emberek számára különös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva egységes. Ennek az összetartozásnak - a Himnusz mellett - a legfontosabb jelképe a magyar…

Tudj meg többet »
+ Export: Események listája