Télidőben, midőn lehullott a lomb, befagyott minden tó és folyó, amikor hófelhők fedik el a mennybolt kékjét és a napkorongot – az emberek lelke is megdermed ilyenkor, és a kedvük is olyan, mint a fogyó hold. És egyszerre szétnyílik a vastag felhőzet, az égből előtör egy varázsos fénynyaláb,…

… s előbb  Mikulás apó szánkója szántja végig a látóhatárt, majd angyalok csapata száll a földre, vigaszt, reményt, hitet, ragyogó gyertyafényes karácsonyfát hozva palotába és kunyhóba, az ember csüggedt lelkét fénysugárba vonva. Ő pedig minden év decemberében bevisz egyet otthonába, hogy annak ágaira aggatott aranydió, piros alma, fényes szaloncukor, csillogó lanetta és szívet melengető gyertyaláng tükrözze vissza a gyermekek örömét, a felnőttek hitét, a világra jött jóság lényéből áradó, áldást hozó karácsonyesti fényt.

Az idő egyre morcosabb, és úgy tűnik, menthetetlenül beköszönt a tél. A tél kezdete az Advent kezdetét is jelzi. Advent a kegyelemhozó eljövetelére, a karácsonyra, a kis Jézuska születésének ünnepére való felkészülést takarja. Az adventi várakozás célja felidézni a Messiás születése előtti történelmi várakozást, felkészülni karácsonyra és Krisztus második eljövetelére. Az emberek adventi koszorút készítenek, amelyre négy gyertyát erősítenek. Az egymást követő vasárnapokon mindig eggyel több gyertyát gyújtanak meg: ahogyan közeledik a karácsony, úgy lesz mindig világosabb. Mind a négy gyertyácska egy – egy angyalért ég, akik Advent idején leszállnak a mennyből közéjük, s mindent megtesznek azért, hogy még szebb és boldogabb legyen számukra az ünnep. Az égő gyertyákkal csalogatják be az angyalokat otthonukba, s az égő láng energiájából merítenek erőt.

Advent harmadik vasárnapján, ezüstvasárnap, az emberek Krisztus arcát szemlélték, aki emberré lett, aki kisgyermekként jön közéjük, aki örömet hoz a földre. Többet foglalkoztak Isten dolgaival, jobban megismerték, akit várnak. A közelgő karácsony várakozásában szorgosan, mégis vidáman tisztították meg lelkünket. A szepsi református templomban sok kicsi angyal szállott le közéjük, kezükben lantot tartottak és énekeltek. Ahhoz, hogy tisztán hallhassák őket, jól kellett figyelniük és szívüknek is tisztának kellett lenniük. Hogy számukra az idei karácsonyt megelőző napok békében, meghitt hangulatban teljenek, otthonuk mellett a lelküket is ünneplőbe öltöztették: hallgatták a szepsi Egressy Béni Vegyeskar és a kassai Csermely Kórus közös Adventi koncertjét, akik tisztán énekeltek, s csak azért, hogy a várakozás még szebb és boldogabb legyen az emberek számára.

Az egybegyűlteket Iván László, az MKP Kassa – környéki járás elnöke, Szepsi város alpolgármestere köszöntötte. A meghitt találkozót megtisztelte jelenlétével Köteles László, az MKP Országos Elnökség tagja, a Csemadok általános alelnöke, Zborai Imre, az MKP megyei képviselője, Szpisák Zsuzsanna, az MKP Kassa – környéki járás titkára, valamint a város több önkormányzati képviselője is. A kórusok fellépését Vitéz Erika, a Szepsi Városi Művelődési Központ vezetője köszönte meg, majd befejezésül Köteles László, a Csemadok általános alelnöke és a szepsi alapszervezet elnöke szólt az emberekhez, aki áldásos, meghitt, szeretetteljes, örömteli, békés és boldog karácsonyi ünnepeket kívánt az embereknek. Zárszavában arra kérte őket, odahaza se felejtsenek gyertyát gyújtani, az égő gyertyákkal csalogassák be az angyalkákat otthonaikba is, s az égő láng energiájából merítsenek minél több erőt és tiszta szívvel, ünneplőbe öltöztetett lelkekkel várják a kis Jézuska születését.

A templomban a közösen eltöltött együttlét után megterített asztalok várták a két kórus tagjait és a meghívott vendégeket, majd a késő estébe nyúló kötetlen baráti beszélgetésekkel ért véget a békés találkozó. Köszönet és hála illeti munkájukért az idei Adventi koncert szervezőit: a házigazda, az Egressy Béni Vegyeskar vezetőit és a rendezvény további társszervezőit, különös tekintettel a Szepsi Városi Hivatal és Önkormányzat és a Csemadok Szepsi Alapszervezet képviselői, valamint a Szepsi Városi Művelődési Központ vezetője és alkalmazottai önzetlen segítségére.

Az idei Adventi koncert meghívójának jeligéje és üzenete is ez volt: „Krisztus urunknak születésén mondjunk angyali dalt megjelenésén …” Advent harmadik vasárnapján, ezüstvasárnap, a szepsiek és környékbeliek egy rövid ideig angyalok között lehettek, már tiszta szívvel és ünneplőbe öltöztetett lelkekkel várhatják a közelgő karácsonyt.

( Zborai Imre )