Az EU-tagállamok továbbra sem tudtak megállapodni a több mint három éve húzódó munkaidő-irányelvről, amelynek legellentmondásosabb pontjai a 48 órás munkahét alkalmazása alóli kimaradás, illetve a kikölcsönzött munkaerő.

A portugál elnökség egy csomagban terjesztette elő a munkaidő irányelv megújításáról és a kikölcsönzött munkavállalókról szóló jogszabálytervezetet, ám a megállapodás Nagy-Britannia ellenállásán megint elcsúszott.

Jose Antonio Vieira da Silva portugál minisztere szerint azonban azért történt előrelépés, és a szabályozást jövőre elfogadhatják. A soros elnök arra utalt, hogy a portugál tervezetet az Egyesült Királyságon kívül a legtöbb ország támogatta.

Portugália azzal a kompromisszumos javaslattal állt elő, hogy a tagállamok továbbra is kimaradhatnának a 48 órás munkahét alkalmazása alól, ám a munkaerő kölcsönzéssel egy adott tagállamban dolgozó EU-állampolgárok legkésőbb 6 héttel munkába állásuk után ugyanolyan bánásmódra tarthatnak igényt, mint az azonos munkát végző állandó alkalmazottak.

A két jogszabály összekapcsolásával több tagország is egyetértett, s még abba is beleegyeztek, hogy a korábbi javaslatokkal ellentétben a 48 órás munkahét alkalmazása alóli kivétel a jövőben se szűnjön meg. De a Franciaország vezette ország csoport ahhoz a feltételhez kötötte a kompromisszum elfogadását, hogy Nagy-Britannia támogassa a kikölcsönzött munkaerőre vonatkozó terveket. Ez utóbbiakat azonban London, Dublin és Valletta is erősen ellenezte.

Ehelyett Nagy-Britannia azt javasolta, hogy a munkaerő kölcsönzéssel más tagállamban dolgozóknak csak hat hónap múlva járjon az állandó alkalmazottakkal egyenlő bánásmód.

A hosszúra nyúlt tárgyalások után a portugál elnökség végül úgy döntött, hogy nem bocsátja szavazásra a kérdést, hanem azt a következő szlovén és francia elnökségnek adja át. A tagállamok ugyanakkor állásfoglalást fogadtak el a munkaerőpiacok rugalmasságának és a munkavállalók biztonságának szükségességéről.

EUvonal