December első vasárnapján másodízben rendezték meg a Szénássy Árpád Emléknapot – a jeles komáromi helytörténész-író halálának második évfordulója alkalmából az általa felújíttatott csúzi kastélyban.

Özvegye és lánya, valamint a KT Könyv- és Lapkiadó Kft., illetve a Művelődési és Kultúrtörténeti Intézet célja e rendezvény évről évre történő megvalósításával a sokoldalú patrióta szellemi hagyatékának ápolása – továbbörökítése.
Az idei emléknapon előbb Végh József méltatta a “határokon átívelő kulturális kapcsolatok követének” áldásos munkásságát. Majd Motesíky Árpád a Zoboralján megvalósított közös barangolásaikat idézte fel. A nívós házi hangverseny során Galambos Zoltán, a Magyar Állami Operaház előadói, továbbá Zuzana Biščáková (zongora) és Nao Higano (szoprán) szereztek kellemes művészi élményt a résztvevőknek. A délután díszvendége, bedeghi és berencsi gróf Nyáry János, a Magyar Történelmi Családok Egyesületének elnöke bejelentette, hogy e napon tagjaik közé fogadják özv. Szénássy Máriát és Tímeát (Árpád özvegyét és lányát), továbbá dr. Szénássy Zoltán nyugalmazott tanár-helytörténészt.
Végül a jelenlevők kötetlen eszmecsere során emlékeztek a “Magyar Kultúra Lovagjának” – sajnálatosan korai halála miatt – félbeszakadt életművére.
Delta