A dunaszerdahelyi városi önkormányzat idei hetedik ülése az interpellációkkal kezdődött. Itt merült fel, képviselői felvetésre, a Banner Baterien által építendő akkumulátorgyár ügye is. Ennek kapcsán az ülést vezető Hulkó Gábor alpolgármester elmondta, hogy a város továbbra is tartja magát az eddigiekhez, és környezetvédelmi hatástanulmányt kér az illetékes szervtől.

Egyebek mellett tudatta, hogy a cég képviselője bemutatkozó látogatást tett a városházán, de a város képviselőinek többsége még mindig biztos abban, hogy a gyár felépítése több negatívumot hordoz magában, mint pozitívumot.
Jerábek Gabriella képviselő asszony hiányolta, hogy a városban senki nem foglalkozik a hajléktalanokkal. Válaszul Bugár György képviselő jelezte, hogy a városi hivatal szociális osztálya a katolikus egyházzal és a Ferences Szeretetszolgálattal karöltve immár negyedik esztendeje oszt élelmiszert, ruhaneműt a főképpen kisgyermekes rászoruló családoknak. Hulkó Gábor képviselő interpellációjában üdvözölte a járási MKP által kezdeményezett akkumulátorgyárat érintő összefogást és jelezte, hogy hasonló össztársadalmi érdek mentén legutóbb a bársonyos forradalom idején egységesült a közélet. A Dunaszerdahelyi járás összes politikai pártja és legnagyobb civil szervezetei jelezték, hogy az akkumulátorgyár felépítésével a tágabb régió lakosainak ivóvízellátása kerülhet hosszú távon veszélybe.
Ezután a képviselők interpellációikban jórészt saját körzetükben észlelt ügyekről szóltak.
Megszavazásra került a költségvetés módosítása és a város 2013-ig szóló gazdasági és szociális programja is. Telekeladásokról való szavazások után a testület a HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesülethez való csatlakozást támogatta.
Hét általános érvényű rendelet módosítását – az ebadó, az ingatlanadó, a szemétilleték, a játék automaták üzemeltetési díjának, az árusító automaták díjának, a közterület használati díjának emelését fogadták el a városatyák. Záró pontként a Pro DS kártya nyújtotta kedvezmények bővülésére bólintott rá a testület.