A Széchenyi István Polgári Társulás Wass Albert, erdélyi származású író születésének 100. évfordulója alkalmából estet szervez a révkomáromi Selye János Gimnázium dísztermében január 8-án.

Jónás Csaba és Tarics Péter centenáriumi WASS ALBERT-ESTJE a világhírű erdélyi magyar író születésének 100. és halálának 10. évfordulója tiszteletére Wass Albert születésnapján, 2008. január 8-án, kedden, 18.00 órakor, a Selye János Gimnázium dísztermében,
Révkomáromban kerül megrendezésre.

Az előadás előtt felolvasásra kerül az író fiainak a komáromi közönséghez intézett levele.

Felvidék Ma