Mintakép

Az Európai Parlament alkotmányügyi bizottsága zöld utat adott a Lisszaboni Szerződésnek, mert az szerintük demokratikusabbá és hatékonyabbá teszi majd az Európai Uniót, ám a képviselők úgy vélik, hogy a szöveg a polgárok számára továbbra is átláthatatlan és olvashatatlan maradt.

Az intézményi ügyekkel foglalkozó bizottság 20 igen és 6 nem szavazat mellett támogatta az EU új alapszerződését. A spanyol Iñigo Mendez de Vigo és a brit Richard Corbett által készített jelentés szerint a Lisszaboni Szerződés demokratikusabbá teszi az Európai Uniót, mert nagyobb hatáskört ad az EP-nek és a nemzeti parlamenteknek, miközben az Alapvető Jogok Chartája megerősíti az állampolgárok jogait. A bizottság szerint a dokumentum hatékonyabbá teszi az EU-s döntéshozatalt, és világosabban megfogalmazza az EU legfontosabb politikai céljait.

A képviselők ugyanakkor kritizálták, hogy a szerződés különleges kimaradási lehetőséget biztosít Nagy-Britanniának és Írországnak a rendőrségi együttműködésből, valamint Nagy-Britanniának és Lengyelországnak az Alapvető Jogok Chartája alkalmazása alól.

Az EP azt is nehezményezi, hogy az alapszerződés még kevésbé világos és olvasható, mint az európai alkotmány volt, annak ellenére, hogy a tagállamok, egy, az állampolgárok által jobban érthető szöveget kívántak létrehozni. Ezért a képviselők arra szólítják fel a tagállamok kormányait, hogy készítsenek rövid, magyarázó tájékoztatókat a szerződésről, s indítsanak információs kampányt annak megismertetésére, még a ratifikációs folyamat megkezdése előtt.

Az EP reményét fejezi ki a jelentésben, hogy a tagállamok 2009 júniusára befejezik a dokumentum jóváhagyását, hogy a következő európai parlamenti választásokra az már életbe léphessen.

EUvonal