Január 18-án egy olyan polgármesteri találkozóra került sor, mely reményeink szerint egy új fejezetet nyit majd az önkormányzati, a regionális és a megyei szervek közeledése, együttgondolkodása és együttműködése terén

Szentkirályon a Dél-Gömöri és Sajó-völgye Kistérségi Társulások polgármesterei munkaértekezleten találkoztak Milan Murgaš-sal a BBMÖK elnökével. A találkozó megszervezésében és előkészítésében Szögedi Anna a megyei önkormányzat képviselője vállalt főszerepet.

A közel kétórás munkaértekezlet bevezetőjében a megye első embere jelképesen így fogalmazott: „Eddig ezen a tájon mindenki úgy vélekedett, hogy ez a régió a megye farkát képezi, a senki földje – nos ez volt eddig, de tudatosítaniuk kell, hogy a schengeni határnyitással, önök léptek az előtérbe, önök vannak a kapuban. Úgy Borsod, mint Nógrád megyével baráti együttműködési megállapodást írtunk alá, s így önök lesznek az első kontaktus helyei.”

A tanácskozáson 22 polgármester jelent meg, akik a vitában természetesen kifejtették véleményüket, elmondták gondjaikat, bajaikat. Olyan dolgok és kérdések merültek fel, amelyek megoldása egyértelműen a megye hatáskörébe tartozik, de olyanok is, amikben nem a megyéé az első szó, viszont segíthet közbenjárni az ügyintézésben.

Az első problémakörből meg kell említeni Sajólenke polgármesterének Marian Habovčíknak azon észrevételét, melyben az útépítők által tönkretett közutak rendbetételét említette. Jéne községből az ivóvízellátás megoldását sürgették, hisz köztudomásúan itt ihatatlan a kutak vize. Murgaš úr mindkét kérdésben segítséget ígért úgy az Útépítő Nemzeti Válallatnál, mint a Veolia társaságnál ügyintézést ígért.

A második problémakörben a gazdasági elmaradás és a nagymérvű munkanélküliség regionális helyzetének orvoslását kérték. Többen is megemlítették például, hogy az ösztönző munkavégzés pénzügyi keretét csak problémákkal tudják meríteni, fennakadások vannak az összegek folyósításában – itt azt kérték, hogy a minisztérium egy évre előre folyósítsa a keretet, s év végén számolnának azzal el az önkormányzatok. Ebben a kérdéskörben nem a megye kompetens dönteni, de Szögedi Annak képviselőnő ígéretet tett arra, hogy a kérdések órájában interpellál majd a miniszterasszonynál.

A tárgyaláson további megállapodás is született. Nevezetesen az, hogy a két kistérségi társulás papírra veti kérelmeit s azt ejuttatja a megyéhez. Az ősz folyamán a megyefőnök ismét találkozik a régió képviselőivel, amikor majd értékelik a kérelmek és feladatok teljesítését.

A továbbiakban az is kiderült, hogy április 17-én Nagyrőcén ülésezik a megyei önkormányzat, s erre az ülésre külön is meghívta a megyefőnök a jelenlévő polgármestereket. A tervek szerint ezt megelőzően április 16-án a Túróc- menti Kistérségi Társulás polgármestereivel találkozik a megyefőnök.

rimaszombat.eu