Az alábbiakban kedves olvasóink néhány fénykép segítségével bepillantást nyerhetnek a január 18-ai ünnepségbe, amely keretében a Felvidéken is megnyitották a Biblia évét.

ThDr. Morovics István pápai káplán, a kegyhely plébánosa üdvözli a püspök atyát, a lelkiatyákat és a híveket.

Tóth László ekecsi plébános, a Szlovákiai Hitoktatási Központ vezetője köszönti a templomot színültig megtöltő zarándoksereget.

Az áldozati adományokat a hívek vitték a püspök atya elé. Elsőnek egy magyar pártás kislány égő gyertyát nyújtott át, jelképezve ezzel Krisztus világosságát.

A püspök atya csókkal illeti a Könyvek Könyvét, amelyet aztán a mellékoltáron helyezett el.

Közel negyven lelkiatya koncelebrált Orosch János püspökkel.

A szentmise végén a könnyező Szűzanyához fohászkodott a felvidéki magyar katolikusok lelki gondozásával megbízott püspök atya.

Több egyházközségből érkeztek hívek, hogy részt vegyenek az ünnepi szentmisén.

Fotók: Karaffa Attila, Pázmaneum