A gútai önkormányzat legutóbbi testületi ülésének tárgyalásra szánt anyaga rendkívül sokrétű volt. Tárgyalt a testület a város tulajdonában lévő DP Global vállalat több takarékossági intézkedéséről. Ezek közül az egyik legjelentősebb a Vág-Duna hídnál lévő telephely megszüntetése. De gondot okoznak a város területén működő iskolák finanszírozása is.

Fontos programpont volt a városi költségvetés háromnegyedéves kiértékelése. A városi hivatal által beterjeszett javaslat alapján döntött a testület a város tulajdonában lévő helyiségek bérbeadásának egységesítéséről. Több programpont foglalkozott az iskolaügygyel, az iskolák gazdasági kérdéseivel, de a szervezési-névadási ügyekkel, valamint a fejlesztési tervezetekkel és a pedagógiai munka kiértékelésével is. Mivel a szlovák alapiskola pontatlanul jelezte a várható diáklétszámot – mintegy 50 diákkal többet jelentettek be -, az így megkapott állami hozzájárulást a város kénytelen visszafizetni. Ennek következtében az iskolai intézmények költségvetésében több változtatást kellett eszközölni.

Folyamatos pénzhiánnyal küszködik az egyházi gimnázium. A legsürgősebb kiadások fedezésére 250 ezer koronát kért az iskola. A város 85 ezer koronával kívánt hozzájárulni ennek rendezéséhez. Több igénylő kérésére a testület változtatásokat javasol a város távlati területrendezési tervezetében. Ezek alapján a Szlatki major – Paptag térségében lehetőség nyílik ipari tevékenység kialakítására. A császtai halastó körzete turisztikai övezetté válik.

Jóváhagyta a testület az összesen 5 hektár mezőgazdasági terület új bérlőnek adását. Az új bérlő a bálványi Balseed Kft. lesz. A képviselők tudomásul vették Árgyusi Imre alpolgármester beszámolóját a negyedi hulladéktároló gazdálkodásáról. A tároló bővítésével újabb 12 évre megoldódik a kommunális hulladék elhelyezése. A testület 150 ezer koronát hagyott jóvá a karácsonyi vásár megszervezésére. Szerepelt az ülés programján több vagyonjogi kérelem, ingatlanok eladása és bérbeadása is. Jóváhagyta a testület a magániskola épületeinek eladását a jelenlegi bérlő, Szokol Dezső mérnök részére. A testület javasolta továbbá a kiürített volt pacséroki tanítólakások eladásának meghirdetését.

Delta