Magyar asszimilációtól félti a romákat az emberi és kisebbségi jogokért felelős szlovák miniszterhelyettes. Dušan Čaplovič állítja: Dél-Szlovákiában a magyarok asszimilálták a romákat, ami a roma kisebbség nyelvének és történelmének elvesztéséhez vezetett. 

„Meg kell próbálnunk visszaadni a romáknak a történelmüket, kultúrájukat, hagyományaikat” – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes. Ennek érdekében különös figyelmet kell szentelni nyelvük kodifikálásának, a roma kisebbség önazonosság-tudata emelésének. Az előző évek gyakorlatához képest nagyobb mértékben akarja támogatni a roma kultúrát, mert az előző két kormány javarészt a magyar kisebbségre fordította a pénzt.
Gyurgyík László szociológus szerint szó sem lehet a Dél-Szlovákiában élő romák magyar asszimilációjáról, mivel ugyan nagyon sokan magyarul beszélnek, de otthon a roma nyelvet használják, és az iskolában a szlovák nyelvvel is megismerkednek. Ugyanúgy lehetne beszélni akkor a romák szlovák asszimilációjáról, hiszen a szlovákok lakta területen a szlovák kultúrát vették át, annak hatása alá kerültek – érvel a szociológus.

Duna TV