Az októberben politikai okokból eltávolított Fehér Csaba múzeumigazgató után a szocializmus és a rendszerváltás ideje alatt ténykedő Csütörtöki József más arculatot álmodott meg a komáromi múzeumnak. Vajon ezzel a felülről érkező utasításokat hajtja végre, akár egy bábu?

A komáromi Duna Mente Múzeumban lassan kicserélődik a személyzet. Fehér Csaba ideje alatt többen azzal vádolták őt, hogy szakembereket küld el. Jelenleg a Nyitra Megyei Önkormányzat nagyszlovák koalíciója által dirigált igazgató máris több személyt bocsátott el, vagy nyugtázta az illetékesek felmondását, mint az előző rendszerben. Több személytől, akik az előző igazgató alatt magasabb fizetést kaptak, megvonta a juttatásokat és csak a minimumot kapják kézbe. Olyan alkalmazottak visszavételét rebesgetik, akik vagy nyugdíjasok, vagy megsértve a munkatörvénykönyvet, peres eljárás alatt állnak.
Érdekesnek tűnhet az is, hogy januárban a Magyar Kultúra Napján egyenlőre semmiféle programról nem lehet tudni. A Széchenyi István Polgári Társulás ebben az esztendőben a Selye János Gimnáziumban tartja megemlékezéseit. A világháborúk előtt tartott és Fehér Csaba leváltott múzeumigazgató alatt visszaállított Jókai-bál ezévi megszervezéséről sem lehet hallani. Bizonyára ez is elmarad. Az egykor a magyar kultúra fellegváraként szolgáló intézmény kapui bezáródtak és a szlovák érdekeket kiszolgáló jelenlegi apparátustól nem várható, hogy a város és a környék magyar ajkú polgárainak kulturális rendezvényeket biztosítson, amelyeken többen megfordulnának az egykori Kultúrpalota falai között.