A magyar nemzetiségű kiselsős szeptembertől napestig az iskolapadban görnyedhet, ha meg szeretne tanulni írni és olvasni. Így összegezték véleményüket a Ján Mikolaj (SNS) által tervezett iskolaügyi reformról a magyar nemzetiségi iskolákban oktató pedagógusok. A nemzeti párti miniszter az Állami Művelődési Program alapján ugyanis megerősítené a szlovák nyelv helyzetét az iskolákban, csakhogy a magyar nyelv kárára.

Míg a jelenlegi tanmenetek alapján az elsősök heti nyolc órában tanulják a magyar nyelvet, addig a tervezett reform két órával kevesebbet ír elő. Az eddigi heti négy-öt szlovákóra pedig jövő szeptembertől heti hat órára emelkedne. A tervezett változtatásokat a miniszter azzal indokolja, hogy a jobb szlováknyelv-ismeret több lehetőséget ad majd a gyerekeknek az ország egész területén való érvényesüléshez. „Az anyanyelv és az államnyelv egyenrangúak lesznek” – mondta a miniszter.
Fibi Sándor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének képviseletében azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a tervezett változás veszélyezteti a gyermekek tanulási képességeit. Az a veszély fenyeget ugyanis, hogy nem fognak tudni rendesen írni és olvasni az anyanyelvükön, ami viszont előfeltétel a többi ismeret elsajátításához. „A gyermek fejében káosz lesz” – magyarázta.
Fibi feltételezi, hogy az elsősök kénytelenek lesznek majd felzárkóztatáson részt venni. „Kíváncsi vagyok, hogy mi alapján döntöttek így, hisz egyáltalán nem végeztek tudásfelmérést szlovák nyelvből. Inkább azon gondolkodhattak volna el, hogy miként hagyhatták volna ki azokat a felesleges tananyagrészeket, mint például a mondatelemzés, amit egyébként magyarból is tanulnak” – állapította meg.
Az Oktatásügyi Minisztérium egyébként nem végzett semmilyen felmérést, amely a szlovák nyelv használatára vonatkozna a nemzetiségi iskolákban.
Ha a tanulók nem fognak tudni a megfelelő szinten írni és olvasni magyar nyelven, akkor a miniszter szerint lehetőségük lesz arra, hogy ezt a kötelező tanítási órákon túl pótolják. Ebben az esetben viszont megrövidítik őket azokkal a társaikkal szemben, akiknek az iskolák saját programot kínálnak majd a tanítás utáni időszakban.
Mikolaj azt szeretné, ha a szlovák nyelv domináns szerepet töltene be. Ennek érdekében a szlovák iskolák alsó tagozatán heti hét órában fogják tanítani. A harmadik évfolyamtól kezdve pedig az első idegen nyelv oktatását is elkezdenék. Az alapiskolák felső tagozatán Mikolaj új tantárgyként vezetné be a karriertanácsadást, a hatodik évfolyamban pedig a tanulók a második idegen nyelvvel is ismerkedni kezdenének.
Az Állami Művelődési Programot februárig kellene a minisztériumnak kidolgoznia. A Program a tervezett iskolaügyi reform része lesz, amelynek feltétele a nevelésről és a művelődésről szóló törvény parlament általi elfogadása.
Zp, Pravda, FelvidékMa

Kapcsolódó cikkek:

Mikolaj: Az iskolák a tananyag feléről szabadon dönthetnek

A Monitor 9 tudásfelmérő teszt írása alatt a tanulókra rendőrök ügyelnének
Nagyrészt uniós forrásokból fedeznék az iskolaügy tervezett digitalizációját

Nem kérnek szlovák öntudatot a Felvidéken

Mikolaj elektronikus ellenőrzőkönyveket szeretne bevezetni az iskolákban