A Nomos Regionalizmus Polgári Társulás fontolóra veszi, hogy kezdeményezni fogja a Belügyminisztériumnál és az ügyészségnél a Szlovák Nemzeti Párt betiltását.

Hétfőn a TA3 vitaműsorában, a demokrácia önrendelkezési elve és az etnonacionalizmus nemzetállami gyűlöletkeltése, hazugságai ütköztették nézeteiket. A Szlovák Nemzeti Párt tekintélyelvű és másokat kizáró xenofób képviselője , Belousovová tudtára adta a felvidéki magyarságnak, hogy jogai nincsenek, csupán kötelességei. Azoknak akik mégis az azonos jogokat fogják követelni – békés eszközök alkalmazásával -, jussuk a nemzetiszocializmusi eszközök alkalmazása lesz, konspirációs perek és a börtön vár rájuk.
Másnap, január 14-én a Szlovák Nemzeti Párt a Belügyminisztériumnál indítványozta a Nomos Regionalizmus Polgári Társulás törlését, és büntetőjogi feljelentést tett a társulás tagjai ellen. Ezzel is bizonyítva, hogy a párt élettér-elméletei számukra fontosabbak, mint Szlovákia törvényeinek és az SZK alkotmányának a tiszteletben tartása.
Nyíltan hangoztatott magyarellenességük Szlovákia és Európa polgári elvű demokratikus politikai ideológiáját sértik, diszkriminálják Szlovákia polgárait etnikai alapon, ami alkotmányellenes tevékenységet jelent. Szerdán a polgári társulás címére megérkezett a Belügyminisztérium fenyegető levele azzal a tartalommal, hogy ha nem hagyunk fel az ország “szétrombolását” célzó tevékenységünkkel, akkor a polgári társulást betiltják.
Ezek után a Nomos Regionalizmus Polgári Társulás fontolóra veszi, hogy beadvánnyal fordul a Belügyminisztériumhoz és az ügyészséghez, amelyben javasolják a Szlovák Nemzeti Párt betiltását, etnikai és nemzetiségi gyűlöletkeltés okánál fogva.

Bósza János, Nomos Regionalizmus PT