A felvidéki magyar ajkú katolikus hívek számára Mons. Orosch János pozsony-nagyszombati segédpüspök meghirdette a Biblia évét, amelynek ünnepélyes megnyitójára január 18-án kerül sor a csallóközi Bacsfa-Szentantalon.

Főtisztelendő Lelkiatyák, kedves Hívek!

Két évvel ezelőtt, január 18-án Bacsfán ünnepi szentmisével kezdtünk imaévet a nemzet lelki megújulásáért. Ezt követően Szent Erzsébet Jubileumi Évet tartottunk. A 2008-as év világszerte a Szentírás éve lesz, hiszen az ősszel esedékes püspöki szinódusnak is ez lesz a témája. Az elmúlt két évben sikerrel valósítottuk meg azokat a kezdeményezéseket, amelyek a hívek és a lelkiatyák lelkiségét voltak hivatottak szolgálni.
Ezúton hívom ismét az atyákat és a híveket a „Biblia éve 2008” ünnepélyes megnyitójára, amelyre ismét ősrégi zarándokhelyünkön, Bacsfán kerül sor 2008. január 18-án, a 15.00 órakor kezdődő szentmisén.
Ennek az évnek a célja a Bibliával kapcsolatos általános ismeretek terjesz-tése, népszerűsítése és aktualizálása lesz, egy teljes esztendő kulturális és egyházi életének pozitív értelmű “tematizálása” a modern társadalomban. A Biblia évének másik, általánosabb célkitűzése a Szentírásnak, mint alapvető irodalmi alkotásnak, kultúrateremtő erőnek és egyben egyetemes kulturális örökségének a bemutatása, megismertetése az emberekkel. Ebben a célkitűzésben és a kezdeményezésben számítok a művészet és az oktatás szereplőinek együttműködésre is.
A „Biblia éve 2008” programjai közül a legfontosabbak a helyi szervezésű ima-találkozók lesznek. Ezen kívül szeretnénk bemutatni a Szentírás régészeti, törté-nelmi, művészet- és kultúrtörténeti vonatkozásait, valamint a kereszténységre gyakorolt sajátos hatását is.
Abban a reményben, hogy minél nagyobb számban találkozunk Bacsfán, a Szentírás évének ünnepélyes megnyitóján, kívánok mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelmekben gazdag új esztendőt.

+ Orosch János
püspök, általános helynök

Pázmaneum, Felvidék Ma