Az eddigi szlovák kormányok legnagyobb igyekezete ellenére sem sikerült csökkenteni a regionális különbségeket Szlovákiában. A gazdasági fejlődés motorja továbbra is Pozsony és környéke, esetleg a nagyobb városok.

A pozsonyi az a kerület, amely az országos foglalkoztatottsághoz mindössze 14 százalékkal járul hozzá, de ahol az egy lakosra jutó regionális GDP mértéke 2,4-szeresen magasabb, mint a többi kerületben. Az egyetlen olyan ágazat, melyben nem listavezető, a mezőgazdaság, egyébként a többiben a fővárosi kerület az élen jár.
Az egyes régiók közti gazdasági különbségek csökkentésében az egyik lehetséges tényező a külföldi tőkebefektetés. Az 1996 és 2006 közti időszakban az országba áramló tőkének 67 százalékát, mely főleg az iparra és a bankszektorra koncentrálódott, a Pozsonyi kerületben fektették be. 2006-ban az országba áramló tőke 75 százaléka célozta meg a Pozsonyi kerületet, mialatt a Nagyszombati, a Nyitrai, a Kassai, a Besztercebányai és az Eperjesi kerület tőkerészesedése összesítve alig kilenc százalék volt.
Pozsony gazdasági erejét jól mutatja az is, hogy itt koncentrálódik a vállalkozások száma a legnagyobb mértékben. Ezenkívül ez a kerület büszkélkedhet a legmagasabb munkatermelékenységgel, a legmagasabb bérekkel, melyek némely ágazatban a kétszeresét is elérik annak, amit a szegényebb kerületekben élők keresnek.
A Szlovák Takarékpénztár elemzője, Michal Mušák szerint a regionális különbségeket természetesenek kell tekinteni. Szlovákia nyugati felének gazdasági fejlettsége hosszútávon kedvezően hat a keleti országrészre, mégha egy kis késéssel is. Az egyre növekvő munkaerőhiány a nyugati országrészben, valamint az itteni magasabb bérek ugyanis azt eredményezik, hogy a befektetők egyre gyakrabban néznek szét Kelet-Szlovákiában is azzal a céllal, hogy oda vigyék át vállalkozásaikat. Sokat segíthet ebben a tekintetben Mušák szerint a tervezett autópálya megépítése, mely minden bizonnyal megnövelné a befektetői kedvet a keleti régiókban.
A regionális különbségek mindig is meglesznek, viszont az nagyon fontos, hogy a kevésbé fejlett régiók is felzárkózzanak az uniós átlaghoz, véli a Szlovák Takarékpénztár elemzője.
Ludevit Šimun, HN, FelvidékMa