A magyar nép a legokosabb – legalábbis a “Maticson” (Népakarat) című bangkoki napilap cikkírója szerint. A szerző népünk okosságát részben az évezredes történelme során megesett népkeveredésre vezeti vissza.
A “Zsenik varosa” című cikk szerzője azon kesereg, hogy hazájában állami támogatás híján sorvadozik, nem tudja szerepet betölteni a Thai Tudományos és Műszaki Kutatók Társasága. Más országokban ez másként van, leginkább Magyarországon, amelynek népe a világon a legokosabb – véli.

A cikkíró szerint Magyarországról származik a legtöbb zseni. A magyarok között rengeteg a tudós, matematikus és fizikus. A tudományban és oktatásban kiemelkedő szerepet tölt be a Magyar Tudományos Akadémia. Elnöke, – akit a thai megszólítási szokások szerint csak “Szilveszter Professzor”-nak említ – maga is híres orvos és tudós. (Nyilván Vizi E. Szilveszter professzorról van szó.)

A magyarok okosságát részben az évezredes történelme során megesett népkeveredésre vezeti vissza, felsorolva a mongolokat, a szlávokat és a nemeteket valamint azt, hogy az első világháború előtti Magyarország egy soknemzetiségű ország volt. A magyarok magas műveltségi fokának másik magyarázatát a szerző az olvasottságban látja. Egy kissé naiv módon a hideg telet tartja annak okának, amiért a magyarok oly sok időt töltenek könyvtárakban ás kutatólaborokban.

Végezetül irigykedve jegyzi meg, hogy Magyarország 14 Nobel-díjast adott a világnak, bár sietve hozzáteszi, hogy többségük politikai üldöztetés miatt nem hazájában, hanem a Egyesült Államokban mar ottani állampolgárként részesült e magas elismerésben.
Echo TV