A Szlovák Püspökkari Konferencia szóvivője, Jozef Kováčik úgy fogalmazott, hogy nem érti, az MKP miért avatkozik bele az egyházmegyék felosztásába, mikor a felvidéki magyar hívek nem is tiltakoznak.

Az MKP fenntartja a jogot magának, hogy képviselje a magyar hívek véleményét, így kíván reagálni az egyházmegyék felosztására. A magyar párt politikusai szerint a határok megváltoztatása nacionalista indítékú és a 400 ezres magyar katolikus közösség ellen irányul.

A Szlovákiai Katolikus Egyház az MKP álláspontját az Egyház belügyeibe való politikai beavatkozásnak tartja. A szlovák püspököknek szerintük nem fontosak a magyar hívek, mert nem gondoltak rájuk az új egyházmegyék felosztásakor. Az MKP ezért felemeli szavát a katolikus hívek nevében.

A magyar párt álláspontja az ellenzékben levő kereszténydemokraták rosszallását is kiváltotta.
Mértékadó forrásaink szerint magyar civil szervezetek valamint magyar hívek és papok levelet fogalmaznak és aláírásgyűjtést kezdeményeznek az egyházmegyei elrendezés kapcsán, melyben a magyarok pasztorációjával megbízott magyar főpásztor kinevezését kérik a Szlovák Püspökkari Konferenciától.
Több magyar lelkipásztor is megerősítette, miszerint a Szlovák Püspökkari Konferencia Nagyböjt 3. vasárnapjára kiadott pásztorlevelét, melyet eddig mindig két nyelven küldtek meg az egyes plébániákra, a nyitrai és besztercebányai egyházmegyék magyar plébániái csak szlovákul kapták meg. Ezek szerint úgy tűnik, beértek az új egyházmegyei elrendezés első gyümölcsei és a magyar hívek részére már elégségesnek tarják a tisztán szlovák pásztorlevelet is.

TA3, Pázmaneum