Sárközi János, Nyitra megyei képviselő, a megyei kulturális bizottság tagja és Bálint Angelika, a Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma volt gazdasági vezetője az alábbi sajtóanyagot küldte el szerkesztőségünkbe.

Sárközi János:
A Fehér Csaba elleni támadások, ill. leváltása a Magyar Kultúra és Duna Múzeuma éléről mindenképpen a beneši dekrétumok megnyitására, a brüsszeli kiállításra és a jelenleg is folyó aláírásgyűjtésre vezethető vissza. Kezdetektől fogva beleszólt a politika, amelynek legékesebb bizonyítéka, hogy Dušan Čaplovič miniszterelnök-helyettes 2007. szeptember 2-án egy tv- interjúban azt mondta, hogy ennek az igazgatónak már régen nem szabadna az igazgatói székben ülnie. Tudvalévően a múzeum nem állami, hanem megyei intézmény, tehát a miniszterelnök-helyettes kijelentése csak politikai sugallatnak érthető.
Ami az igazgató leváltását illeti, demokráciákban szokatlan módon, minden indok nélkül, kizárólag politikai indítékokból történt, hiszen semmilyen szakmai hiányosságot nem tudtak felmutatni. A demokratikus társadalmakban, ha egy tisztviselővel szemben gyanú támad, azt a vizsgalat lefolyásáig felfüggesztik, és az eredmény után hoznak döntést. Az pedig egyenesen az 50-es évek kommunista koncepciós pereit idézi, hogy az ok nélkül leváltott igazgatóra utólag keresnek terhelő bizonyítékokat, hogy valamiben bűnösnek találják. Tehát: előbb a büntetés, aztán a bizonyíték. Az utólag kiküldött ellenőrzés egy rendkívüli ellenőrzés volt, nem szerepelt a főellenőr harmonogramjában. Ami jogszerű, de nyilvánvalóan célzatos. Szintén a kommunista érát idézi, hogy az ellenőrzésben szerepelő vádakhoz az érintettek hozzá sem szólhattak. A Fehér Csaba körüli sajtókampány azért is politikai ízű, mert a hasonló pénzügyi ellenőrzések pl. a Nyitra Megyei Könyvtárnál is teljesen hasonló hiányosságokat mutattak ki, arról mégsem tud senki és biztos hogy senki sem fogja telekürtölni a közéletet azzal, hogy bűnvádi eljárást indít a könyvtár igazgatója ellen.
Csütörtöky József kinevezését egyetlen magyar képviselő sem szavazta meg, ellenben minden szlovák képviselő, párthovatartozásra való tekintet nélkül megszavazta. Részint Fehér Csaba leváltásának körülményei miatt, de többen az újonnan kinevezett igazgató személye miatt. Jómagam is tartok tőle, hogy Csütörtöky József feltétel nélkül kiszolgálja azokat a magyarellenes törekvéseket, ami kimutatható a megyei politikában. Megbízatása után két nappal a Ghyczy-palotáról eltávolíttatta a tatárjárás kiállításának magyar nyelvű hirdetését, a megyei kulturális osztály egyik alkalmazottjának utasítására, vagy kérésére. Pedig bizonyosan tudta, hogy az igazgató kizárólag a közgyűlésnek felel, és csak annak az utasításait köteles elfogadni. A másik, hogy annak ellenére, hogy az ellenőrzés még nem zárult le, már bűnvádi eljárást helyezett kilátásba. Az ellenőrzést a közgyűlés szinte egyhangú szavazással levette a napirendről, a főellenőr pedig lehetőséget kíván adni (ami teljesen természetes) az érintetteknek az ellenőrzés jegyzőkönyvéhez való hozzászóláshoz. Reméljük, hogy a politikai helyzet változásával, ez az ügy is rendeződik, és Komáromban újra lesz Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma.

Bálint Angelika:
Mint a múzeum korábbi gazdasági munkatársa a következőket szeretném elmondani:

A Csütörtöky József által említett szerződés, amelyet a múzeum egy pozsonyi ügyvédi irodával kötött, egy általános mindennapi dolog, amelyre minden megye alatt működő szervezetnek joga van és nem törvényellenes. Neki is bölcs dolog lenne jogi tanácsadót fogadni, mivel az igazgató azon kijelentése, hogy szerinte törvényellenes az ügyvédek útiköltségének térítése nem helytálló, amennyiben a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának 2004. november 10–én az ügyvédek jogi szolgáltatásáért folyósított jutalmakról és pótlékokról szóló nyilatkozata III. része 15. § a.) bekezdése szabályozza, – amely kimondja, hogy az ügyvéd igényt tarthat többek között az útiköltség térítése is. Az pedig, hogy a múzeumnak csupán egy peres ügye volt az elmúlt 3 évben, ez pontosan annak köszönhető, hogy a múzeum minden fontos kérdésben jogi tanácsadást kért. Ügyvédet alkalmazni éppen azért kell, hogy a peres ügyeket elkerüljük.

Nem helytálló azon állítása sem, hogy valamely külső munkatársnak egyazon munkája többszörösen lett volna megtérítve, mivel például én is ilyen külső munkatárs voltam és havonta készítettem jelentéseket Nyitra megye részére is. Havonta elkészítettem az alkalmazottak bérét és itt még sok mindent felsorolhatnák, ami a gazdasági munka részét illeti és rendszeres kimutatást igényel. Úgy látom, hogy Csütörtöky József megkérdőjelezi a megyei hivatal alkalmozattinak szakmai tudását is, mivel szerinte minden hónapban egy és ugyanazon gazdasági kimutatást adtam le, és ők ellenvetés nélkül folymatosan elfogadták – mert ugye tizenkétszer egymás után nem adhatom le például a januári jelentést.

Azon állítása sem helyénvaló, hogy csatolmányok nélkül történtek számlakifizetések. Itt meg kell jegyeznem, hogy a december folyamán végzett gazdasági ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv tárgyalásánál kifejezett kérésem ellenére sem vehettem részt (annak ellenére, hogy ebben az időben még az intézményben dolgoztam), pedig mint a múzeum gazdasági vezetőjét szerintem illett volna megkérdezni és kikérni véleményem. Ráadásul az ellenőrzött időszakban Csütörtöky József nem dolgozott az intézményben, ennek ellenére érdekes módon minden ellenérv nélkül aláírta a jegyzőkönyvet. Kérdésemre , hogy miért nem vehettem részt a jegyzőkönyv tárgyalásán , illetve arra a kijelentésemre, hogy az abban foglaltakat cáfolni tudom, azt a válasz kaptam, hogy „ ne törődjön vele Angelika, ebből nem magának lesz baja, hanem a Csabának“ Ezt az eljárást természetesen kikértem úgy a magam, mint Fehér Csaba nevében. Egyébként a Megyei Testület utóbbi ülésén szintén kifogásolták a jegyzőkönyv megtárgyalásának körülményeit, és tudomásom szerint lehetőséget kapunk a jegyzőkönyv tartalmához hozzászólni, valamit ellenvetést emelni.

Felvidék Ma